Zapuščinska obravnava

Zakonodaja – komentarji aktualne zakonodaje na spletu v storitvi UL info tok

by

Zakonodaja je velikokrat predmet sprememb in Republika Slovenija pri vsem skupaj ni nobena izjema. Velikokrat menimo, da je spreminjanje aktualne zakonodaje napačno in nepotrebno, morda celo škodljivo, saj kot pravi latinski rek: „Ignorantia iuris nocet“.

Vendar je dejstvo, da se z razvojem različnih praktičnih situacij na različnih pravnih področjih (v poslu, na področju varstva osebnih podatkov itd.) spreminja in razvija tudi zakonodaja sama.

Vsekakor velja omeniti dejstvo, da se zakonodaja na različnih področjih spreminja različno hitro. Kazenskopravno področje je na primer precej statično, saj so norme in pravila jasno določena. Na drugi strani je področje varstva osebnih podatkov precej razgibano in se zakonodaja tukaj spreminja hitreje kot na drugih področjih.

Ne glede na to, na katerem področju delujemo, je nujno, da smo o spremembah obveščeni ažurno in na enostaven način ter lahko tako naša ravnanja prilagodimo zakonodajnim normam, ki trenutno veljajo. Problem takojšnje obveščenosti o spremembi zakonodaje bo za vas rešila storitev UL info tok.

aktualna zakonodaja

 

V Uradnem listu lahko posameznik prosto dostopa do aktualne zakonodaje

Aktualna zakonodaja je na spletu sicer prosto dostopna. Do nje lahko dostopa vsakdo, ki se zaveda, kaj točno išče in kaj potrebuje. Pri prebiranju zakonodaje na spletu težava nastopi navadno takrat, ko se določena aktualna zakonodaja spremeni, posameznik pa o tej spremembi ni obveščen. Tako lahko hitro zaidemo v težave, saj lahko pričnemo delovati v nasprotju z aktualno zakonodajo.

Da je glasilo Uradni list kar se le da pregledno in s tem tudi uporabniku prijazno, je razdeljeno v tri dele:

  • uredbeni del;
  • mednarodne pogodbe;
  • razglasni del.

Uredbeni del je del glasila, kjer najdemo objavljeno ustavo, zakonodajo in druge akte državnega zbora, državnega sveta, predsednika republike, predpise vlade in ministrov, splošne akte, ki so bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepe ustavnega sodišča ter akte lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti. Uredbeni del najdemo v vsaki izdaji Uradnega lista.

Mednarodne pogodbe predstavljajo del izdaje uradnega lista, kjer najdemo objavljene mednarodne pogodbe, s katerimi je Republika Slovenija obvezana.  Pogodbe so ratificirane z zakonom, uredbo ali z drugim predpisom vlade. Ta del glasila izhaja nekajkrat letno.

Ostane nam še razglasni del, v katerem so objavljeni javni razpisi, javni natečaji, vpisi v registre, nekateri preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti uradno. Razglasni del izhaja ob petkih. Najdemo ga v elektronski izdaji Uradnega lista.

zakonodaja na spletu

 

Ažurno obveščanje o izbrani aktualni zakonodaji – storitev UL info tok

Prav zato je precej iskana storitev obveščanja o aktualni zakonodaji UL info tok. V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. se izzivov na tem področju zavedamo, zato smo uporabnikom našega portala tudi postregli s storitvijo UL info tok, ki uporabnikom omogoča obveščanje o zakonodaji online.

Obvestila o spremembah zakonodaje na spletu lahko posameznik prejme po e-pošti ali preko SMS sporočila, odvisno od izbire v lastnem uporabniškem profilu.

Dodatna prednost, po kateri UL info tok več kot izstopa, je dejstvo, da lahko uporabnik vsebine o katerih želi biti obveščen izbira. To pomeni, da uporabnik storitve izbere pravna področja, ki ga zanimajo oz. jih pri svojem delu potrebuje, UL info tok pa ga nato obvešča o vseh vsebinah s tega področja.

Komentarji zakonodaje na spletu – vse to v okviru storitve UL info tok

V sklopu UL info tok so na voljo tudi e-komentarji. Komentarji zakonodaje na spletu so v zadnjem času čedalje bolj iskani. Še posebej velika prednost e-komentarejv zakonodaje na spletu je dejstvo, da se lahko s spreminjanjem aktualne zakonodaje spreminjajo tudi komentarji sami.

Uporabniki tako nimajo več potrebe po nakupu vedno novega tiskanega komentarja, pri čemer starejša verzija navadno ni več aktualna, pač pa lahko do komentarja zakonodaje dostopajo na spletu – preko uporabniških strani Ul info tok. Pri tem naj omenimo še, da dostop ni vezan zgolj na en računalnik, pač pa lahko uporabnik z uporabniškim imenom in geslom do e-komentarjev dostopa od koder koli.

komentarji zakonodaje na spletu,

Preberite si tudi...