Zakonodaja – obveščanje o dopolnitvah zakonov

by

Zakonodaja je področje, ki je pogosto podvrženo najrazličnejšim spremembam. Naj gre za dopolnitve zakona, njegove spremembe ali pa sprejemanje popolnoma nove zakonodaje – ko se zakonodaja sprejema, se na danem področju postavlja veliko negotovosti, vprašanj, predvsem pa je zelo pomembno kvalitetno obveščanje o zakonodaji in njenih spremembah, da se lahko subjekti prilagodijo in delujejo v skladu z njo.

zakonodaja

Dopolnitve zakonov so stalnica, ki pomenijo tudi razvoj različnih pravnih področij

Marsikdo bi pomislil, da so spremembe zakonodaje, dopolnitve zakonov in podzakonskih aktov nekaj slabega. Pa ni nujno tako. Tako kot se razvijajo različna področja – od gospodarstva, digitalizacije, družinskih razmerij,… tako se mora razvijati tudi zakonodaja. In z razvojem nujno prihaja tudi do sprememb.

Vsekakor moramo izpostaviti, da se zakonodaja na različnih področjih ne spreminja enako hitro. Nekatera področja so bolj statična in so tako tudi dopolnitve zakona redkejše. Spet druga področja so veliko bolj dinamična in zato zahtevajo več sprememb.

Obveščanje o zakonodaji je sedaj še enostavnejše in bolj kvalitetno

Res je, da obveščanje o zakonodaji na nek način redno poteka ob izdaji vsakega Uradnega lista. Kljub vsemu pa je takšno obveščanje o zakonodaji lahko za marsikoga neučinkovito. Posameznik mora tako namreč dobro poznati dinamiko zakonodajnega področja na katerem deluje, kljub vsemu pa se lahko zgodi, da določen predpis spregleda ali zanj enostavno ne ve.

Da bi bilo sledenje spremembam zakonodaje  in dopolnitvam zakonov enostavnejše in hitrejše, smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. razvili posebno storitev, ki omogoča enostavno in učinkovito obveščanje o zakonodaji. UL info tok naročnika obvesti o dopolnitvah zakonov, spremembah zakonodaje, pa tudi o javnih naročilih in stečajnih postopkih v Soveniji.

dopolnitve zakona

Katere so prednosti storitve UL info tok?

Kot smo nakazali že zgoraj, se velikokrat postavi vprašanje, zakaj bi se naročili na storitev UL info tok, če so informacije o spremembah zakonodaje in javnih naročilih pravzaprav prosto dostopne že na samem portalu Uradnega lista.  Razlog je precej preprost.

Storitev UL info tok za obveščanje o zakonodaji poskrbi pravzaprav sama od sebe. Tako naročnikom ni potrebno brskati med kupi predpisov in iskati novih določb, jih primerjati s starimi itd., pač pa za to poskrbi storitev sama.

Naročniki na storitvi UL info tok sami izbirajo tematiko zakonodaje o kateri želijo biti obveščeni. Tako se izognejo kupom zakonodaje, ki se jih pravzaprav ne tiče, pač pa jim samo jemlje čas, ki bi ga sicer lahko uporabili za svoje delo.

Z UL info tokom je posameznik takoj obveščen o izidu vsake številke Uradnega lista Republike Slovenije, poleg tega pa lahko pregleduje tako uredbeni kot razglasni del glasila. UL info tok naročnikom omogoča tudi shranjevanje predpisov v priročnem PDF formatu in pregledovanje v arhivu zakonodaje vse od leta 1991, kar se lahko izkaže za še posebej koristno.

Ne samo obveščanje o zakonodaji pač pa tudi o javnih naročilih

Poleg obveščanja o zakonodaji pa UL info tok poskrbi tudi za obveščanje o  javnih naročilih, na voljo pa je tudi vsa razpisna dokumentacija. Dokumentacija posameznega javnega naročila se nahaja pri njegovem opisu in je tako preprosto dostopna s klikom na ikono. Uporabnik portala lahko razpisno dokumentacijo tudi shrani.

Za vsa druga javna naročila, za katera objavitelj v času objave javnega naročila še ni pripravil razpisne dokumentacije, pa je na UL info toku objavljena hiperpovezava do spletne strani objavitelja, na kateri je mogoče najti razpisno dokumentacijo.

obveščanje o zakonodaji

Dopolnitve zakona zahtevajo tudi spremembo e-komentarja

Da je paket popoln, smo v sklopu storitve UL info tok poskrbeli tudi za e-komentarje zakonov. Tako so lahko uporabniki storitve ves čas prepričani o duhu posamezne zakonske določbe. Ena izmed največjih prednosti e-komentarjev je seveda ta, da se ti redno posodabljajo, uporabnik pa lahko do njih dostopa praktično od koder koli.

Poskusno obdobje za večje udobje naročnikov

Ker si želimo, da bi se uporabniki pri nas počutili zares varne, se je mogoče na storitev poskusno naročiti. Poskusno obdobje traja 14 dni. Po preteku 14 dni posameznik prejme sporočilo o možnosti podaljšanja storive.

info tok

Preberite si tudi...