Podpis razveze

Družinsko pravo: določbe o razvezi zakonske zveze in delitvi premoženja

by

Družinsko pravo je pravno področje, kjer se prepletajo najrazličnejše norme in pravna pravila, ki urejajo družinska razmerja. Vsekakor gre za sfero prava, ki v posameznikove pravice posega zelo globoko, saj prav družina navadno predstavlja jedro življenja človeka. Družinsko pravo, kot že samo ime pove, določa prav ravnanja v okviru družine.  

 

Razveza in delitev premoženja sta predmet družinsko-pravnih norm 

Ko pomislimo na družinsko pravo, mnogo ljudi najprej pomisli na razvezo zakonske zveze. In prav res je razveza eden izmed pomembnih institutov družinskega prava. Vsekakor pa norme družinskega prava segajo precej širše. Dotikajo se tudi zaščite otrok, stikov starša z otrokom, ki ne živi z njim, nemalokrat pa v okviru družinskega prava naletimo tudi na razvezo in delitev premoženja. Nasploh lahko rečemo, da pravo zelo široko ureja družinska razmerja.  

Družinsko pravo - razveza

Kdaj gre za sporazumno razvezo zakonske zveze in kdaj za ločitev na podlagi tožbe? 

Razveza zakonske zveze se lahko v Republiki Sloveniji zgodi sporazumno ali pa na tožbo. Sporazumna razveza zakonske zveze je pravno gledano najenostavnejša, saj se v tem primeru zakonca sporazumeta o vseh aspektih njune ločitve. Dogovor skleneta tako o delitvi premoženja kot tudi o skrbništvu nad otroki, stiki z otroki,…  

V kolikor dogovora ni mogoče skleniti, se namesto sporazumne razveze zakonske zveze začne razveza zakonske zveze na tožbo. Največ vprašanj se v tem primeru navadno zastavlja glede delitve premoženja. Mnogokrat naletimo na prepričanje enega izmed zakoncev, da se premoženje ob razvezi zakonske zveze deli glede na finančni doprinos posameznega zakonca k skupnemu premoženju – vendar pri nas ni tako. V naši legislativi sicer velja zakonska domneva, da se premoženje zakoncev deli na polovico. Vendar to ne velja v primeru, ko uspe eden izmed zakoncev dokazati, da je bil njegov prispevek večji, pri čemer se v prispevek ne všteva zgolj finančni doprinos pač pa pravzaprav vse – tudi druge družinske vrednote, skrb za dom itd.  

 

Kaj je skupno skrbništvo in kdaj se le-to uporabi? 

Mnogokrat pa vprašanja in spori v okviru družinskega prava nastopijo tudi v primeru skrbništva nad otroki. V primeru razveze je potrebno določiti, pri katerem izmed staršev bo otrok bival. Tudi pri nas je vse bolj zaželeno t.i. skupno skrbništvo, kjer si starša skrbništvo nad otrokom tudi po sporazumni razvezi zakonske zveze delita. Vendar velja omeniti, da morata biti starša za izvajanje tovrstnega skrbništva v zares dobrih odnosih, saj je drugače to skrbništvo težje izvedljivo.  V skladu z njim imata namreč oba starša (enako) pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. 

družinska razmerja

Preberite si tudi...