veliki-komentar-posebnega-dela-kazenskega-zakonika

Veliki komentar posebnega dela kazenskega zakonika je lahko v veliko pomoč

by

Veliki komentar posebnega dela kazenskega zakonika je nastal zaradi sprememb, ki so se pojavile v zakonodaji v zadnjem letu. Ker tolmačenje zakonov ni mačji kašelj, bo komentar kazenskega zakonika zagotovo znatno pomagal vsem, ki se z zakonom soočajo tako v praksi kot v teoriji.


Komentar kazenskega zakonika nastal predvsem zaradi velikih posegov na področju kazenskega prava

Prvi Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) je izšel leta 2019. Založili so ga v založbi Uradni list RS, pri izdaji pa so se povezali s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Glavni uredniki omenjenega znanstvenega dela so bili dr. Damjan Korošec, dr. Katja Filipčič in Stojan Zdolšek.
Že prva izdaja besedila je bila izredno obsežna. Vsebovala je preko 3.000 strani izdanih v 3 zvezkih, napisalo pa jo je kar 47 avtorjev. Le-ti so s svojim poznavanjem zakonodaje, dela v praksi in ostalimi kompetencami kazensko pravo / posebni del kz podrobno komentirali in se v njem dotaknili vseh 291 členov. Tako je nastal prvi komentar, v katerem je bila predstavljena poglobljena znanstvena, sistemska analiza mnogih kazensko-pravnih vidikov, ki jih najdemo v katalogu inkriminacije.

Pri omenjenem znanstvenem besedilu je sodelovala ekipa strokovnjakov, ki so se spoznali na vsa področja prava, tako v teoriji kot v praksi, zato so se ga lahko lotili iz različnih zornih kotov. Delo je bilo obsežno in kakovostno ter je znatno pripomoglo k lažjemu tolmačenju zakonodaje. Prav tako je bilo zelo lepo sprejeto pri sodnikih, tožilcih, odvetnikih in teoretikih kazenskega prava. Na drugi strani pa tudi pri gospodarstvenikih, inšpektorjih, študentih in drugi zainteresirani javnosti.

Ker pa je kazensko pravo od svojega sprejetja doživelo kar nekaj sprememb, je nastalo novo znanstveno besedilo, ki je izšlo letos.
Povod zanj so bile omenjene spremembe, ki so bile še posebej velike na področju štirih novel, ki se dotikajo spolnega in gospodarskega prava. Te so postale zaradi sprememb še posebej zahtevne tako v praksi kot v teoriji in so predstavljale velik izziv tistim, ki so se z njimi ukvarjali.


Kazenski zakonik s komentarjem: obsežno delo številnih avtorjev

Tudi novo znanstveno besedilo, torej kazenski zakonik s komentarjem, ki je izšel letos, je obsežno in kakovostno delo. Tudi ta je izšel v sklopu sodelovanja založbe Uradni list RS in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Prav tako sta uredniško taktirko tudi v tem primeru prevzela dr. Damjan Korošec in dr. Katja Filipčič. Vendar se jima je tokrat pridružila še nova urednica, ki se ukvarja s področjem gospodarske kriminalitete, dr. Helena Devetak.

Dodano vrednost novemu znanstvenemu zakonodajnemu delu daje celovita in poglobljena obravnava neprave opustitve. Z omenjenim znanstvenim besedilom tako v Sloveniji dobivamo izčrpen katalog, v katerem so predstavljene temeljne možnosti opustitvenega storilstva za posamezne inkriminacije.
Novo znanstveno delo je nastalo v obliki treh knjig s trdimi platnicami, ki ima kar 1382 strani. Že v tem trenutku pa se ponaša z oceno 5 zvezdic. Napisalo ga je preko 50 avtorjev.


Veliki komentar posebnega dela kazenskega zakonika: komu bo prišel prav?

Že prej smo izpostavili, da so tovrstni komentarji izredno priročni pri tolmačenju vseh vrst prava in zakonov. Zakonodaja je namreč pogosto zapisana na takšen način, da jo je težko razumeti, sploh laiku, ki nima pravne izobrazbe. Prav zaradi tega so takšna znanstvena dela še kako dobrodošla, saj lahko posameznikom razjasnijo številne dileme in jim pomagajo pri razumevanju posameznih zakonov. To je nujno potrebno že v vsakdanjem življenju, kaj šele, če se z zakonodajo srečujete tudi na delovnem mestu. V tem primeru jo morate namreč veliko bolje razumeti in biti vešči tolmačenja prebranega.

Komu pa je namenjen komentar kazenskega zakonika, ki je izšel letos? Vsem tistim, ki se zanimajo za zakonodajo in se v svojem (kariernem) življenju srečujejo s konkretnimi kazenskimi zadevami. V tem primeru se namreč lahko kaj hitro naredi, da problema, s katerim se srečajo, ne razumejo, ga teoretsko ne obvladajo, čeprav morda celo imajo predznanja, ki so za tolmačenje zakonodaje potrebna. To pa je lahko zelo problematično.

V tem pogledu je omenjeno znanstveno besedilo pomemben pomočnik pri tolmačenju, razumevanju in nato prakticiranju prebranega. Delo pa se na takšen način v trenutku olajša, saj lahko vse podatke pogledamo na enem mestu in nam ni potrebno brskati po različnih, bolj ali manj verodostojnih virih. Najbolj verodostojni vir je namreč na dosegu roke.

Poleg tega je veliki komentar posebnega dela kazenskega zakonika lahko v veliko pomoč tudi študentom. Z njegovo pomočjo bodo namreč lažje razumeli kazensko pravne določbe s katerimi se bodo srečali. Njihovo znanje na tem področju pa bo na takšen način veliko bolj poglobljeno in utrjeno ter jih bo pripravilo na praktično izvajanje s katerim se bodo verjetno prej ali slej srečali.

Ker je vsa zakonodaja, tudi kazenska, včasih tudi ne konstantna in si je v določenih členih nasprotujoča, se lahko tudi tisti, ki delujejo na tem področju znajdejo v zagati. V takšnih primerih bodo pomoč lahko takoj poiskali v omenjenem znanstvenem besedilu, ki so ga napisali vrhunski poznavalci kazenskega prava.

Preberite si tudi...