lektoriranje diplome cenik

Cenik za lektoriranje diplome s pravičnimi cenami

by

Cenik za lektoriranje diplome je pri nas zastavljen pravično. Kot vemo, na cenikih za lektoriranje diplomskih nalog v Sloveniji najdemo cene za lektoriranje, ki se gibljejo od enega do šestih evrov za 1500 znakov brez presledkov izvirnega teksta (ob tem se presledki ne upoštevajo).

Postavke na cenikih za lektoriranje diplomskih nalog so odvisne od cenovnih politik podjetij. Nekateri hočejo z manj dela zaslužiti več, zato je njihov cenik za lektoriranje diplome manj ugoden. Nekateri drugi pa imajo cenik za lektoriranje zastavljen tako, da pritegnejo več strank z nižjo ceno lektoriranja in na ta način zaslužijo več.

lektoriranje cenik

 

Cenik za lektoriranje diplome se prilagaja situaciji na logičen način

V času začetka našega podjetja je bila naša cena za lektoriranje enaka za vse. Za študente je bila postavka na ceniku za lektoriranje najugodnejša v Sloveniji. Če se je komu zelo mudilo, to na izračun stroška za storitev s pomočjo cenika za lektoriranje ni vplivalo. Tudi število napak v nalogi na to ni vplivalo.

Z leti dela pa smo ugotovili, da je naša delovna obremenitev izredna in razočarati smo morali celo vrsto strank, ki smo jih morali zavrniti v za njih najbolj kritičnih trenutkih. Zato smo ugotovili, da naš cenik za lektoriranje diplomskih nalog ni niti logičen niti pravičen in smo se odločili za korekcije.

K temu so nas še posebej spodbudile stranke, ki so nas milo prosile, naj delo prevzamemo po višji ceni. Ugotovili smo, da se spoštovanje našega dela lahko meri tudi v količini denarja, ki ga je nekdo pripravljen plačati za opravljeno delo.

Od tedaj delamo manj za isto količino denarja in razočaramo bistveno manjše število strank, saj zaradi višje cene v obdobjih viškov sezone od posla odstopi toliko potencialnih strank, da skoraj ne pridemo v situacijo, ko bi stranko morali zavrniti. Na podlagi takšnega cenika za lektoriranje diplom se nam zdi poslovanje bolj uravnoteženo in pravično, ker imajo vsi enako izbiro, da se odločijo za nas ali pa iščejo drugega ponudnika.

lektoriranje diplomskih nalog cenik

 

Cenik za lektoriranje, ki je vzdržen

Cenik za lektoriranje diplom je v našem podjetju tako odprt. Cena lektoriranja ni več fiksno določena, saj se jo oblikuje individualno. Na njeno določanje vpliva več dejavnikov. Prvi dejavnik je časovni okvir. Če se stranka, ki študira, oglasi v hladnih mesecih leta, ko je obdobje nizke sezone, je to za nas, ki imamo tedaj manj dela, ugodno, zato stranko pri tem cenovno nagradimo.

Takih strank smo tudi še posebej veseli, ker njihovo povpraševanje omogoča, da naš posel lahko deluje celo leto. K temu seveda prispevajo tudi druge redne in izredne stranke, ki imajo podjetja ali pa so zasebniki in naše storitve potrebuje celo leto. Če pa se stranka, ki študira, oglasi v toplih mesecih, storitev vrednotimo višje, ker je takrat povpraševanja dosti več.

Posledično je delo napornejše in bolj stresno ter s tem tudi težavno. A kljub temu se potrudimo in delo sprejmemo, saj želimo pomagati vsem strankam, ki se nam oglasijo. Naslednji dejavnik je kvaliteta besedila. Določeni ljudje pišejo bolje, določeni slabše. Določeni naredijo manj napak, določeni več. Ampak v veliki večini primerov to ni stanje, ki bi bilo prirojeno, pač pa je priučeno. Nekateri so na področju pisnega izražanja delali bolj trdo kot drugi.

Zato ni razumno, da bi za ene in druge veljala ista postavka na ceniku za lektoriranje diplom, saj je potrebno pri tistih, ki so razvili slabše znanje na področju pisnega izražanja, vložiti dosti več dela in s tem napora kot pri drugih, ki so v življenju v to znanje več vlagali.

Zato enoten cenik za lektoriranje po našem mnenju ni smiseln. Tretji dejavnik je to, koliko časa nam stranka lahko omogoči za delo. Če stranka potrebuje enako obsežno in zahtevno delo, opravljeno v nekaj urah, druga stranka pa v nekaj tednih, bi bilo skrajno nerazumno, da bi delo za eno in drugo ovrednotili z neko fiksno postavko na ceniku za lektoriranje diplomskih nalog. Nazorno očitno je, da je enak cenik za lektoriranje diplom za vse stranke nerazumen ter nepravičen.

lektoriranje cena

 

Cenik za lektoriranje diplomskih nalog na osnovi pravičnosti

Kot smo pojasnili v zgornjem razdelku, delo na področju lektoriranja ovrednotimo glede na vsak posamezen tekst, ki nam ga stranke posredujejo.

 

Uravnotežen cenik za lektoriranje in zelo hitra storitev

Če ste se znašli v hudi časovni stiski, vam priporočamo, da se obrnete na nas, ker v svoji hitrosti prekašamo tako rekoč vso konkurenco. Če vam drugje rečejo, da je lektoriranje v tako kratkem času neizvedljivo, se obrnite na nas. Če bo komu uspelo, bo nam.

cena lektoriranja

Preberite si tudi...