kadrovska-agencija

Kadrovska agencija zagotavlja celostne rešitve glede zaposlovanja

by

Kadrovska agencija je poseben koncept podjetja, ki se ukvarja zagotavljanjem delavcev za delo pri delodajalcu. Deluje tako, da z delavcem podpiše pogodbo o zaposlitvi, z uporabnikom pa pogodbo o zagotovitvi ustreznih kandidatov. Kadrovska agencija ima poleg funkcije stičišča delavcev in delodajalcev tudi funkcijo urejanja vseh administrativnih, pravnih in računovodskih del. Zagotavljajo tudi veliko bazo kandidatov, kar omogoča, da so zmožni hitro in efektivno poiskati pravega delavca za vas, ko ga potrebujete.

Kadrovska agencija sodeluje tudi pri posredovanju pri zaposlovanju, kar vključuje tudi to, da se izdela profil idealnega delavca, hkrati pa identifikacija in nabor strokovnjakov, ki bodo imeli prave lastnosti za vaše podjetje in se bodo potemtakem dobro vključili v okolje vaše organizacije. Pri posredovanju so koraki sledeči: začnejo z analiziranjem in pripravljanjem projekta, nato nadaljujejo s pridobivanjem kandidatov, ki imajo najbolj primerne profile za vaše specifične potrebe.

Ko so kandidati pridobljeni, je naslednji korak izbor kandidatov. Sledi izpisan seznam najboljših kandidatov in nato organizacija zaposlitvenih razgovorov, ki potekajo med naročnikom in kandidati, da naročnik sam preveri ponudbo in se odloči za ustreznega kandidata. Na koncu preidejo še v poizbirno obdobje, ki vključuje tudi pripravo dokumentov za zaposlitev za polovični ali polni delovni čas. Poteka tako, da delavec z njimi sklene pogodbo o sodelovanju, uredijo pa tudi zavarovanje, pregled pri zdravniku in primerno vodijo vse dokumente.


Agencija za zaposlovanje in njena funkcija

Agencija za zaposlovanje z negovanjem osebnega pristopa skrbi za zbliževanje in povezovanje ljudi in dela. Je oblika sodelovanja, kjer so ljudje zaposleni pri ponudniku storitev in delajo za uporabnike storitev, ki so podjetja. Delavec ima tako sklenjeno pogodbo z agencijo, prav tako tudi delodajalec. Zaposleni pa delo opravlja pri delodajalcu oziroma uporabniku. V tem primeru organizacija predstavlja most med delavci in delodajalci.

Od klasičnega delovnega razmerja se tovrstno delo razlikuje, ker se delovno razmerje ne sklepa direktno med delavcem in delodajalcem. Prednost takega sodelovanja in predstavlja to, da namesto delodajalca oni opravijo določene pomembne postopke v zvezi z iskanjem kadra, zato je zaposlovanje v sodelovanju z njimi hitro in učinkovito. Kot agencija za zaposlovanje pa uredijo tudi vsa administrativna, pravna in računovodska dela. Hkrati pa tudi izdelajo profil idealnega kandidata za delo pri vas in identificirajo strokovnjake za vašo organizacijo.

Eden izmed najpomembnejših ciljev je ta, da strankam ponudijo kvalitetno in celovito storitev na področju upravljanja s človeškimi viri. Pomembno jim je tudi vlaganje v razvoj intelektualnega kapitala, ki je osnova naše politike kakovosti. Stabilen in močan temelj podjetja Dekra je njihovo osebje, ki je kvalificirano ter primerno izobraženo in brez njih njihovo poslanstvo ne bi bilo izvedljivo.


Kadrovsko svetovanje pri upravljanju človeških virov

Kadrovsko svetovanje je prav tako ena izmed dejavnosti, ki jo izvajajo. Gre za svetovanje pri upravljanju človeških virov v vašem podjetju. Ustvarjajo in izvajajo različne dejavnosti v sklopu kadrovskega svetovanja. Predvsem se osredotočajo na programe »outplacement«-a (po slovensko prezaposlovanja =storitev, ki jo podjetje nudi zaposlenim, ko se mora spopasti z zmanjševanjem števila svojih delavcev iz takih ali drugačnih razlogov), projekte priprave sistemizacije, sisteme ocenjevanja delovne uspešnosti in nagrajevanja. V ta nabor dejavnosti pa spadajo tudi sociometrična testiranja.

Sociometrija je metoda, s katero ugotavljajo socialno strukturo skupine, medtem ko je sociogram grafična predstava tovrstnih preizkusov. Izvajajo tudi coachinge vodij (kar pomeni, da ciljno usmerjeno, sistematično, sodelovalno in interaktivno vodijo proces, katerega namen je razvoj posameznika ali skupine).

Kadrovsko svetovanje vključuje tudi treninge mehkih veščin (mehke veščine so na primer dobra komunikacija, sposobnost timskega dela, prilagodljivost, zmožnost reševanja težav, kritično opazovanje in podobno) ter ostale programe in projekte s področja upravljanja s človeškimi viri. Celotna storitev je prilagojena vašemu podjetju in potrebam, ki jih vi najbolje poznate, pri Dekri pa te lahko z znanjem, povezavami in izkušnjami najbolje zadovoljijo.


HR agencija posreduje delovno silo

HR agencija ali po slovensko kadrovska agencija je organizacija namenjena posredovanju delovne sile. Predstavlja koncept, kjer poleg ustanove sodelujeta še zaposlovalec in kadri. Sodelovanje teh treh členov poteka tako, da delavec s kadrovsko agencijo podpiše pogodbo o zaposlitvi, z uporabnikom, torej naročnikom oziroma podjetjem pa pogodbo o zagotavljanju delavcev. Poleg tega, da za vas poiščejo kakovosten in primeren kader za vašo organizacijo, uredijo tudi vsa administrativna, pravna in računovodska dela.

Velika baza kandidatov z različnimi sposobnostmi, stopnjami izobrazbe in izkušnjami pa omogoča, da hitro odreagirajo na vaše potrebe po kadrih. Kot HR agencija opravljajo posredovanje pri zaposlovanju. To vključuje tudi to, da izdelamo profil vašega idealnega potencialnega delavca, pa tudi identificirajo in zberejo strokovnjake, ki bodo za vaše podjetje najboljši.

o poteka po naslednjem vrstnem redu: najprej analizirajo in pripravijo projekt, nato nadaljujejo s pridobivanjem kandidatov. Ko jih pridobijo sledi proces izbora in nato seznam najboljših kandidatov. Nadalje organizirajo zaposlitvene razgovore med naročnikom in kandidati in na koncu preidejo v poizbirno obdobje. Tako se z naše strani zaključi proces iskanja kandidatov za delovno mesto v vašem podjetju.

Preberite si tudi...