Družinsko podjetništo

Družinsko podjetništvo v Sloveniji

by

Družinsko podjetništvo je zelo pomembna oblika podjetništva in znatno prispeva k razvoju gospodarstva. Kar 83 odstotkov gospodarstva v Sloveniji predstavlja družinsko podjetništvo. Družinsko podjetje je področje, ki zahteva skrbno načrtovano ustanovitev. Pri ustanavljanju in na daljnem poslovanju so zato lahko v veliko pomoč svetovalci, ki so specialisti dolgoročnega uspeha družinskega podjetništva.

Družinsko podjetje

Za družinsko podjetništvo v Sloveniji obstajajo nasveti, ki jih je dobro upoštevati

Družinsko podjetništvo v Sloveniji predstavljajo predvsem mikro in majhna podjetja, z manj kot 50 zaposlenimi. Cilj družinskih podjetij je ravno dolgoročen in stabilen razvoj, in ne kratkoročna usmerjenost in hiter zaslužek. Najuspešnejša družinska podjetja se srečujejo s podobnimi izzivi kot ostala javna podjetja, a lahko dodatne težave nastanejo ravno pri usklajevanju poslovnega in osebnega življenja.

Družinsko mentorstvo

Družinsko podjetje in njegove prednosti

Družinsko podjetništvo ima ob trdnih temeljih velik potencial. Ravno odnosi med zaposlenimi so temelj uspešnega družinskega podjetništva v Sloveniji. Le- ti pri družinskem podjetništvu izhajajo iz lojalnosti in zanesljivosti med družinskimi člani, kar omogoča izjemno stabilen steber za dolgoročni uspeh družinskega podjetja.

Prav tako je prednost družinskega podjetništva fleksibilna izbira časa, dela in denarja. Ena od izjemno pomembnih prednosti je tudi zmanjševanje brezposelnosti. Večina družinskih podjetij namreč v svojem kraju zaposlujejo sokrajane in s tem izboljšujejo kakovost življenja ljudi.

Družinsko podjetništvo prinaša na podlagi vodenja tudi mnoge izzive, predvsem pri uravnavanju odnosov med družino, zaposlenimi in zunanjimi sodelavci. Dodatne težave pa nastanejo tudi ob neuravnoteženem usklajevanju poslovnega in osebnega življenja samih družinskih članov.

Iz teh razlogov družinsko podjetništvo potrebuje jasne meje med družinskimi zadevami in poslovnim strokovnim odnosom. V družinskem podjetju je razumevanje načina delovanja družine enako pomembno kot razumevanje poslovnih procesov, predvsem pa je to pomembno ko družinsko podjetništvo v Sloveniji prehaja v profesionalno korporativno upravljanje.

Najuspešnejša družinska podjetja

Najuspešnejša družinska podjetja – kako so nastala?

Pri družinskih podjetjih se vse bolj pojavljajo vprašanja, kdaj in kako razmišljati o prehodu iz manjših in družinsko organiziranih podjetij, na večje in bolj komplekse sisteme. Prav zaradi kompleksnosti problema, je na področju reševanja teh konfliktov, usposobljenih mnogo strokovnjakov. Eden iz med vodilnih je prof. dr. Milan Krajnc.

V svojih letih delovanja, je spoznal več kot 1000 poslovno-družinskih zgodb podjetnikov, ki so vstopali v čevlje svojih staršev. Pravi, da so čevlji »pretesni ali preveliki, praktično nikoli čisto pravi«. Namen svetovanj družinskim podjetjem je predvsem priprava in drugačen pogled na razmišljanje v družinskem podjetništvu ter pomembnost družinskega mentorstva.

Družinsko mentorstvo

Nasveti dr. Milana Krajnca za dolgoročni uspeh družinskega podjetja

  • Nobeno družinsko podjetje ne nastane z navodili za delovanje. Pomembno je, da se učimo iz napak. A ne vedno le svojih, temveč tudi iz napak drugih, saj bomo tako še hitreje napredovali.
  • Pomembno je, da podjetje poišče skupni jezik. Odgovornost se namreč prenese iz ene osebe v skladu s ciljem podjetja na več članov družino. Le s skupno vizijo lahko vsi člani skupaj omogočijo razvoj najuspešnejšega družinskega podjetja. Podjetje pa nikoli ne sme postati del družine, temveč le del življenja.
  • V družini in podjetju v bistvu ni razlike med odnosi. Postavljena pa morajo biti določena pravila, saj le tako vsi zaposleni lahko funkcionirajo kot celota, brez prilagajanja in podrejanja.
  • Pomembno je, da vse odločitve, ki jih sprejmete, naj bodo vedno dolgoročne. Pomemben je tudi vrstni red. Najprej vi, nato vsi ostali, vendar pa na druge nikoli ne smete pozabiti.
  • Formula uspeha za srečo je, da poslovni cilji vedno podpirajo osebne cilje.
  • Zavedajte se, da je uvajanje sprememb dolgotrajen postopek, ki zajema vse segmente družinskega podjetja.
  • Pomemben je tudi coaching. Slednji temelji predvsem na celostnem pristopu v načinu, da vodje nase pogledajo kot na tretjo osebo. S pomočjo objektivizacije tako lažje identificirajo željo po spremembah. V tem se gre predvsem spremembo v načinu življenja, ki seže tudi izven meja družinskega podjetništva.
Dolgoročni uspeh družinskega podjetja

Družinsko mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje v podjetju

Družinsko mentorstvo naslednikov je ena od ključnih »osnovnih sredstev«, s katerimi razpolaga družinsko podjetništvo in je od tega odvisen dolgoročni uspeh družinskega podjetja. Pri strukturiranju pristopa k izobraževanju naslednika se je smiselno poglobiti v lastne izkušnje in pozitivno prakso.

Pomemben dejavnik pri ustvarjanju identitete in osebnosti posameznika je tudi delo v drugem podjetju, saj tako lahko dobi uvid v delo drugih delavcev.

Ta je pomembna za zdrav in zrel odnos med starejšo in mlajšo generacijo. Mlajša generacija mora biti namreč sposobna spoštovati dosežke prejšnje generacije. V izobraževanju mlajših generacij in naslednikov je pomembno tudi načrtovano stopnjevanje opravljanja nalog in prevzema vodstva v podjetju.

Temelj uspešnega nasledstva v družinskem podjetništvu je tudi medgeneracijsko sodelovanje. Dandanes se namreč poklicna kariera začne mnogo kasneje kot v preteklosti in se zato razteza čez večji starostni interval. Slednje zagotavlja prenos in izmenjavo znanja in izkušenj na določenem področju dela preko več generacij.

Mlade generacijo s svojo ambicioznostjo lažje vstopajo v nov trg dela. Med tem pa starejši dlje časa ostajajo na določenem področju dela, saj imajo več izkušenj in vztrajnosti. Izjemno pomemben aspekt je tudi koncept materialne varnosti in ohranjanje kulturne dediščine, socialna in čustvena opora.

Družinsko podjetništvo v Sloveniji

Preberite si tudi...