Agencija HR

HR agencija zajema strateški izbor najprimernejšega kadra

by

HR agencija, human resources agency, je zaposlitvena oziroma kadrovska agencija, ki se ukvarja z izborom kadra za različna podjetja. V podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. smo prepričani, da je naš uspeh v dvajsetih državah odraz osebnega pristopa in celovitega paketa storitev HR agencije s področja upravljanja s človeškimi viri. Politika kakovosti naše HR agencije temelji na izobraženem osebju in vlaganju v razvoj intelektualnega kapitala. Poleg izbora kadra, ki je učinkovit, izobražen in usposobljen, delo naše HR agencije obsega tudi urejanje preostalih kadrovskih storitev. Med te storitve sodijo pravna, računovodska in administrativna dela (vodenje kadrovske evidence).

V podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. smo razvili metodo Dekra 360°, ki  ocenjuje uspešnost direktorjev večjega števila sodelavcev. S pomočjo metode naše HR agencije boste izvedeli, katera so področja, kjer se morajo vaši direktorji še osebno in profesionalno razviti. Najem agencije za iskanje kadrov omogoča vašemu podjetju, da se izključno posveti svoji dejavnosti in nemoteno posluje dalje. Prav tako mu omogoča, da skrije svojo identiteto, dokler ne povabi na razgovor najprimernejših kandidatov.

To je prednost predvsem za večja podjetja, ki uživajo velik ugled. Na zaposlitveni oglas se namreč lahko prijavijo veliko število kandidatov, ki si sicer želijo delati v vašem podjetju, vendar so neprimerni za razpisano delovno mesto.

Strateška zaposlitev kadra z natančno določenim iskanjem in selekcijo

Prihranek pri stroških podjetja je eden izmed poglavitnih razlogov, zakaj se podjetja odločijo za izbor kadra preko HR agencije. Skozi natančno določene faze zaposlovanja lahko agencija, s pomočjo selekcije, izbere kader, ki bo uspešno opravljal delo. Vse se začne, ko se v podjetju določi prosto delovno mesto. HR agencija začne svoje delo s spoznavanjem delovnega mesta in nalog, ki jih bo delavec moral opravljati. Na podlagi prejetih informacij se izdela profil primernega kandidata. V profil se dodajo tudi želje in zahteve naročnika, ki bodo vplivale na selekcijo. Te so lahko osebnostne narave, akademske, poslovne itd.

Pogostokrat se zgodi, da želijo naročniki izboljšati kakovost delovnega mesta. Izkušeni svetovalci HR agencije na podlagi analize delovnega mesta profil izpopolnijo z lastnostmi kandidata, ki bodo podjetju prinesle večjo uspešnost. Po izdelavi natančnega osebnostnega in kariernega profila se začne izbor kadra. Po selekciji bodo to tisti usposobljeni posamezniki, ki bodo v največji meri ustrezali razpisanemu delovnemu mestu in podjetju. HR agencija za iskanje kadrov je odlična za izbor in selekcijo kadrov ravno zato, ker ne išče le med brezposelnimi osebami na trgu dela, temveč lahko pridobi tudi že zaposlene delavce. Če je podjetje objavilo javni oglas, se prva selekcija kandidatov začne s prebiranjem življenjepisov. S hitrim pregledom akademskih in poslovnih dosežkov izločimo kandidate, ki za podjetje niso primerni.

S pomočjo podrobne analize, kratkih razgovorov in nadaljnje selekcije dobimo majhno število kandidatov, ki bi bili popolna izbira za delovno mesto. Ta mali delež kandidatov, ki so preživeli prvo selekcijo, je povabljen na ponovni razgovor, tokrat na sedež podjetja. Skupaj s strokovnjakom s HR agencije delodajalec opravi drugi razgovor. Zaradi lažje selekcije lahko delodajalec prosi kandidata, da opravi psihološke teste, kamor spadata test osebnostnih lastnosti in test sposobnosti.

Na podlagi analize in selekcije prijav, življenjepisa, kompetenc, dokazil, priporočil, akademskih in poslovnih dosežkov, obeh opravljenih razgovorov se delodajalec odloči za zaposlitev najprimernejšega kandidata.

Izbor kadrov

Executive search ali iskanje vodilnih strokovnjakov

V HR agenciji največkrat izvedemo executive search takrat, ko naročnik išče visoko usposobljene kandidate z edinstvenim znanjem. Ti strokovnjaki so največkrat že zaposleni in delajo z občutljivimi podatki, zato je diskretnost izjemno pomembna. Skozi analizo trga, mednarodne mreže poznanstev agencije, HR strokovnjaki strateško poiščemo najprimernejše kandidate za zasedanje glavnih delovnih mest. S pomočjo agencije za HR in executive search -a si boste tako zagotovili najboljše strokovnjake iz vaše panoge.

V podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. smo ponosni na to, da naša poznanstva vključujejo vodilne strokovnjake iz različnih panog, s katerimi smo v rednem stiku. Tako ob razpisu vodilnega delovnega mesta vemo, kako z njimi stopiti v stik in kaj pričakujejo od potencialnega novega delovnega mesta. Executive search bo poskrbel, da bo strokovnjak skladen z vizijo delovnega mesta, cilji podjetja in da se bo ujel s preostalimi zaposlenimi v podjetju.

agencija-za-zaposlitev

Agencija HR – Kaj pričakovati od posredovanja pri zaposlovanju

Podjetja se morajo hitro prilagajati trgu dela in to pomeni tudi nove poslovne modele, novo organizacijsko sestavo, nove metode poslovanja, novo avtomatizacijo in pogosto tudi nov izbor kadra. HR agencije so izvrstne pri posredovanju pri zaposlovanju, saj lahko pomagajo odgovoriti na vprašanje, kaj naše podjetje potrebuje. Njihovo objektivno mnenje, analiza in selekcija so pri izbiri kadra neprecenljivi.

HR agencije poskrbijo, da je posredovanje pri zaposlovanju strateško in organizirano. Posredovanje pri zaposlovanju mora biti skladno z Zakonom o urejanju trga dela, ki določa, da mora agencija za opravljanje takšnih storitev pridobiti koncesijo. Le to si pridobi na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pogoji delovanja in vpisa HR agencij v register, so urejeni v Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pri posredovanju pri zaposlovanju kandidat podpiše pogodbo s HR agencijo, ta pa podpiše pogodbo s podjetjem, v katerem bo kandidat delal. Prednosti takšnega zaposlovanja so razvidne predvsem, ko pride do nepredvidljivih situacij na trgu. Z najemom agencije za HR si kot podjetje zagotovite vodenje celotnega procesa zaposlovanja od priprave ustrezne dokumentacije do zdravniških pregledov. Tudi po opravljeni zaposlitvi kandidatna na delovno mesto naše podjetje redno spremlja njegov napredek in njegovo učinkovitost v podjetju.

kadrovska-agenija-za-zaposlovanje

Preberite si tudi...