skladiščni šotori

Skladiščni šotori so iz robustne konstrukcije

by

Skladiščni šotori so industrijski šotori iz robustne konstrukcije. Izdelani so iz aluminijastih profilov in vroče cinkanih jeklenih veznih členov. Trdna osnova objekta se lahko glede na namembnost in vrsto uporabe uporabi kot industrijski šotor z različnimi stranskimi pokrivali in tako omogoča 3 različne tipe objektov. Tip 3 so prvi tip, kjer gre za neizoliran skladiščni šotor. To je osnovni model, streha in stranice so izdelane iz kvalitetne PVC ponjave.

Skladiščni šotor tipa 2 je model hitro montažnega objekta, streho ima izdelano iz kakovostne PVC ponjave, stranice pa so oblečene z visokokvalitetno trapezno pločevino.

Skladiščni šotor tipa 3 je toplotno izolirana hitro montažna hala. Stranice ima narejene iz izolacijskih panelnih plošč, streho pa iz dvojne PVC ponjave. Slednja omogoča prehod dnevne svetlobe, istočasno s toplotno in zaščito pred kondenzom. Največja prednost tovrstnih objektov vseh tipov je zelo hitra montaža, mobilnost in dolga uporabna življenjska doba.

Skladiščni šotori

Industrijski šotori v treh tipih

Industrijski šotori kot omenjeno obstajajo v treh tipih, prvega odlikuje dolga življenjska doba do 20 let. Ta tip je primeren za preproste pokrivne in skladiščne prostore, kjer temperaturna nihanja niso ovira. Kjer se hrani blago, ki je bolj občutljivo na vlago in kondenz, se lahko namesti protikondenzna ponjava. Ta nudi zaščito pred kondenzom in večjim hitrim temperaturnim nihanjem. Prednost tega tipa je hitra dobava, montaža in minimalno vzdrževanje.

Tip 2 je odlična prostorska rešitev za skladiščenje različnega materiala, strojev in raznovrstnih izdelkov. Stranice so narejene iz trpežne pločevine, kar omogoča višjo tehnično varnost pred vlomi. Objekt pa ni toplotno izoliran, zato lahko spet v primeru vlage uporabimo protikondezno ponjavo. Ta tip objekta ima najširše področje uporabe zaradi hitre dobave in montaže ter odličnega razmerja med ceno in uporabnostjo.

Tretji tip je odlična rešitev za skladiščene občutljivih izdelkov in materialov. Primeren je za namene proizvodnje, montaže, servisov in kombinacije poslovno pisarniških prostorov. Ima najvišjo stopnjo varnosti notranjosti pred nezaželenimi vstopi in vdori, ki jo nudijo panelne plošče s trdno strukturo. Dodatne prednosti predstavljajo hitra dobava, montaža ter poenostavljeni postopki pridobitve dovoljenj.

industrijski šotori
industrijski šotori

Šotori za skladišča in področja uporabe

Šotori za skladišča se lahko uporabljajo za skladiščenje embalaže za prehrambeno industrijo, za shranjevanje kmetijske mehanizacije, skladiščenje kovinskih izdelkov ter polizdelkov in skladiščenje pijač. Šotori za skladišča so lahko tudi večnamenski skladiščni prostor za logistično podjetje, skladišče drobnega materiala, kovinskih izdelkov ter na vlago občutljivih naprav.

V poštev pridejo tudi za varovano skladišče izdelkov, za embalažo, poslovne in skladiščne prostore ter garažni in servisni prostor s toplotno izolacijo. Največje prednosti tovrstnih objektov so zelo hitra montaža v enem do štirih dni, mobilnost in dejstvo, da je objekt enostavno prestaviti na drugo lokacijo, dolga življenjska doba in možnost podaljšanja objekta.

šotori za skladišča
šotori za skladišča

Industrijski skladiščni šotori in njihove prednosti

Industrijski skladiščni šotori imajo eno konstrukcijo, s katero pa lahko dosežemo različne možnosti. S temi besedami najbolje opišemo njihovo široko uporabnost. Imajo aluminijevo konstrukcijo, ki omogoča, da je objekt uporaben kot skladišče, pokrivni prostor, jahalnica za konje, delavnica, dodatni prodajni prostor za trgovino, proizvodni prostor, avto garažo, hangar za zračna plovila in tako naprej.

Prednosti so to, da je montaža zelo hitra, da so mobilni in da imajo dolgo uporabno življenjsko dobo.  Predstavljajo zaščito pred vremenom, po potrebi stranke pa še bolje izoliran objekt in višjo tehnično varnost. Narejeni so iz robustne konstrukcije, ki je narejena iz aluminijastih profilov in vroče cinkanih jeklenih veznih členov.

To predstavlja trdno osnovo objekta, ki se lahko uporabi prilagojeno namembnosti in vrsti uporabe. Temu primerno obstajajo v treh tipih, in sicer: neizoliran, delno izoliran in višje tehnično varen.

industrijski skladiščni šotori
industrijski skladiščni šotori

Preberite si tudi...