javno naročanje

Spremembe so v sklopu javnega naročanja stalnica

by

Kljub temu, da se posledice nove korona virusne bolezni šele kažejo, je le-ta do dobra vplivala na področje javnega naročanja. Kljub temu pa so javna naročila še vedno področje, ki od vseh akterjev zahteva zelo dobro poznavanje zakonodaje in drugih pravi, ki to področje urejajo. Ker so spremembe na tem področju stalnica, to od vseh udeleženih zahteva nenehno prilagajanje na spremembe, ki se v postopkih javnega naročanja pojavljajo in pridobivanje novega znanja, ki ga spremembe zahtevajo.

Kongres javnega naročanja bo tudi tokrat praktično naravnan

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. že tradicionalno prirejamo kongres javnega naročanja, ki bo letos namenjen spremembam, ki jih je v zadnjem letu prinesla praksa Državne revizijske komisije, poleg tega pa se bomo posvetili tudi različnim institutom, za katere se je izkazalo, da še zmeraj potrebujejo dodatno razlago, saj se pri njihovem izvajanju v praksi še zmeraj pojavljajo določene dileme.

Zelo pogosto se vprašanja pojavljajo tudi v zvezi z upravnim sporom, ki s 1.1. 2021 prihaja v uporabo v postopkih pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Ob vsem tem bomo skušali tudi čim natančneje analizirati napake, ki se v ponudbenih predračunih pojavljajo najpogosteje. Namen kongresa niso dolgočasne in brezplodne debate o teoretičnih in redko uporabljenih zadevah, pač pa si želimo na kongresu konstruktivne debate, s pomočjo katere bomo odgovorili na vsa praktična vprašanja, ki se v sklopu javnih naročil pojavljajo tako ponudnikom kot tudi naročnikom in nasploh vsem, ki so s področjem javnega naročanja v stiku. Namen dogodka je namreč ta, da udeleženci dobijo odgovore na svoja praktična vprašanja in ne zgolj to, da so opozorjeni na težave, ki jih praksa javnih naročil prinaša s seboj.

Komu je kongres javnega naročanja namenjen?

Dogodek je namenjen vsem, ki prihajajo v stik z javnimi naročili. Predvsem bodo tematike zanimive naročnikom in ponudnikom, ki v stik z javnimi naročili prihajajo bodisi v pripravi tehničnega ali pravnega dela dokumentacije, pa tudi pri pripravi ponudb. Seveda bo kongres namenjen tudi pravnim svetovalcem in odvetnikom ter sodnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z javnimi naročili.

Izpostaviti velja tudi, da bo v duhu nove korona virusne bolezni kongres prvič prenašan tudi preko platforme ZOOM, sodelovanje na kongresu pa bo tako mogoče tudi na daljavo. Ker si želimo, da bi na kongresu zares sodelovali prav vsi, bo tudi preko ZOOM-a mogoče zastaviti vprašanja.

Preberite si tudi...