Podpis razveze

Kaj je odškodnina in kdo je do nje upravičen?

by

Nesreče, ki jim sledijo poškodbe so del vsakdanjega življenja in se tako zgodijo skoraj vsakemu posamezniku ali pa se lahko zgodi, da te nesreče kot posameznik zagrešimo – pa naj si gre za nesreče na delovnem mestu, prometne nesreče ali druge nezgode. Kljub temu pa je posameznik, ki mu je bila škoda povzročena, upravičen do odškodnine. Odškodnina je pravni pojem in predstavlja denarno nadomestilo za oškodovanje oziroma povzročeno škodo, ki se obravnava in določi v poravnavi med oškodovancem in povzročiteljem škode oziroma zavarovalnico, pri kateri je zavarovana odgovornost, ali v sodnem postopku. Pojem, ki nujno sovpada z odškodnino je tudi odškodninska odgovornost. Odškodninska odgovornosti (ki je lahko poslovna ali neposlovna) je odgovornost posameznika, ki je povzročil škodo, povrniti odškodnino za nastalo škodo.

Odškodnina

Odškodnina za telesne poškodbe je v naprej zelo težko določljiva

Odškodnina se lahko zahteva v primeru telesnih ali netelesnih poškodb, res pa je, da je višino odškodnine pri telesnih poškodbah veliko težje določiti, saj poškodba kot takšna ni oprijemljiva. Višina odškodnine za povzročeno telesno poškodbo je odvisna od številnih lastnosti posameznika: starost, poklic, spol, aktivnost pred nezgodo,… V največji meri pa je odvisna od tega, kaj lahko na sodišču dokažemo. Vendar nam nihče ne more natančno napovedati, do kako visoke odškodnine za telesno poškodbo bomo na koncu upravičeni. Odškodnine za nepremoženjsko škodo se sicer gibljejo od 1.000 eur za najlažje poškodbe do 400.000 eur za najhujše. Veliko lažje je določiti višino odškodnine za premoženjsko škodo, saj je vrednost premoženja veliko bolj oprijemljiva.

Kaj je odškodninski zahtevek in kako ga je najbolje vložiti?

V primeru, da nam nastane škoda, za katero bomo morali ali želeli zahtevati odškodnino, je najbolje, da se po nasvet zatečemo k odvetniku za odškodnine, ki nas bo skozi celoten odškodninski postopek znal voditi kvalitetno in tako zaščititi naše pravice.

Odškodnina

Prav zato, ker odškodnina za telesne poškodbe ni natančno določena je zelo pomembno, da nam pri vložitvi odškodninskega zahtevka pomaga odvetnik za odškodnine. Zavarovalnice, delodajalci in druge odgovorne osebe nimajo narave dobrodelnih ustanov, njihov prvi interes pa je seveda plačati čim manj.

Odvetniki za odškodninsko pravo poskrbijo za vložitev odškodninskega zahtevka in s tem za pravično in primerno odškodnino v primeru prometne nesreče ali tudi delovne nezgode. Odškodninski zahtevek vsebuje zahtevo za izplačilo odškodnine za škodo, ki je bila povzročena. Odvetnik za odškodninsko pravo se pred vložitvijo odškodninskega zahtevka posvetuje s stranko, ji pravno svetuje, nudi pravno pomoč in po njenem nalogu tudi oceni možnosti za nadaljnjo odškodninsko-pravno zastopanje pred sodišči ali arbitražo.

Preberite si tudi...