Pestra ponudba pravnih knjig v knjigarni Uradnega lista

by

Če ste eden izmed tistih, ki vas zanima pravna literatura, ste se znašli na pravem naslovu. V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. smo izjemno ponosni na pestro izbiro pravnih knjig, ki jih lahko najdete v naši knjigarni. Da je vse še enostavneje, lahko vse pravne knjige, ki jih pri nas ponujamo, naročite kar preko spleta, mi pa bomo poskrbeli, da bodo skrbno zapakirane in odposlane na želen naslov. Knjižni program obsega različno pravno literaturo: od strokovnih knjig na temo družinskega prava in poslovnega prava, priročnikov za javno naročanje, zakonov z uvodnimi pojasnili in zakonov s komentarji (Zakon o pravdnem postopku in Obligacijski zakonik), učbenikov ter ostalih publikacij, kateri avtorji so priznani strokovnjaki z različnih področij prava. S pomočjo pravne literature, ki jo v naši knjigarni ponujamo, boste poglobili in razširili svoje znanje, ki ga potrebujete pri delu ali morda pri študiju prava.

Zakon o splošnem upravnem postopku je eden izmed najbolj uporabljanih pri nas

Ena izmed trenutno najbolj iskanih pravnih knjig je komentar Zakona o splošnem upravnem postopku. Ker je v Republiki Sloveniji vsako leto izdanih okrog 10 milijonov upravnih odločb, lahko Zakon o splošnem upravnem postopku (ali na kratko ZUP) uvrstimo med najpomembnejše pravne predpise v naši državi. ZUP z razdelavo in natančnim opisom načel upravnega prava in drugih pravil tega področja določa postopanje najrazličnejših organov in strank v upravnih postopkih.

ZUP je bil doslej komentiran le nekajkrat, od tega je od zadnje izdaje minilo več kot desetletje. Zato je v sozaložništvu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Uradnega lista Republike Slovenije skupina vrhunskih slovenskih strokovnjakov, od akademikov do sodnikov in praktikov, na čelu z urednikoma  dr. Erikom Kerševanom in prof. dr. Polonco Kovač pripravila nov komentar ZUP. Izšel je v dveh knjigah: prva na 780 straneh obsega splošna poglavja ZUP (členi 1–124), druga pa faze postopka (členi 125–325).

Nov komentar je praktično uporaben za uradne osebe v državni upravi, občinah, agencijah, zavodih itd., prav tako za sodnike, odvetnike, notarje ter raziskovalce in študente, saj je zasnovan na temelju znanstvene analize določb, kar pomeni kombinacijo praktičnih napotil s teoretičnimi okvirji posameznih institutov in najnovejšo sodno prakso, tako domačih kot relevantnih tujih institucij.

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) s komentarjem vključuje tudi Komentar 6. do 9. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; ZZUSUDJZ).

Zelo iskana pravna knjiga je tudi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ali na kratko ZNKP) s komentarjem. Komentar vsebuje praktične opise in poudarke, napotuje na evropski pravni red in sodno prakso ter izpostavlja nekatera tveganja, ki so jim posamezni instituti in na splošno vsebinsko kompleksni postopki podelitve koncesij izpostavljeni.

Na voljo je tudi komentar Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov oz. GDPR

Nikakor pa ne moremo mimo komentarja Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (ali na kratko GDPR). Gre za uredbo, ki je leta 2018 dodobra pretresla področje varovanja osebnih podatkov tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. Cilj uredbe je na evropski ravni poenotiti pravila in obveznosti za organizacije, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne podatke. Med drugim se je z uredbo GDPR vzpostavil bistveno strožji nadzor in omejitve pri uporabi osebnih podatkov o obiskovalcih spletnih strani in mest. Dejstvo je, da se je v dobi digitalizacije povečal obseg zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov posameznikov, ki nad podatki posledično v neki meri (nemalokrat pa tudi v celoti) izgubijo nadzor. Prav zato je pomembno, da tako pravice kot tudi dolžnosti obdelovalcev osebnih podatkov jasno izpostavimo, hkrati pa osebe, katerih podatki se obdelujejo, podučimo o njihovih pravicah in o tem, kako obdelovanje svojih podatkov omejiti ali preprečiti.

Komentar Družinskega zakonika, tako kot sam zakonik, skrbi za korist otroka

Nikakor pa ne moremo mimo komentarja Družinskega zakonika. Sam Družinski zakonik na področje družinskega prava v Republiki Sloveniji prinaša številne novosti. Tako na primer spreminja definicijo družine, številne novosti prinaša tudi na področje premoženjskih razmerij med zakoncema oz. zunajzakonskima partnerjema. Tako se lahko sedaj partnerja s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki jo pri nas imenujemo tudi ženitna ali predporočna pogodba, dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. Vsekakor pa zakon kvalitetno poskrbi za korist najšibkejših v naši družbi – otrok. Družinski zakonik zagotavlja učinkovitejše izvajanje načela varovanja koristi otroka, izboljšanje pravne varnosti državljanov na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih ter skrbi za poenotenje postopkov glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok.

Stroka že dolgo izraža potrebo po komentarju Družinskega zakonika. Zato je redaktorica prof. dr. Barbara Novak po sprejemu Družinskega zakonika oblikovala skupino šestnajstih avtorjev s strokovnimi izkušnjami na najrazličnejših delovnih mestih, ki so povezana z družinskim pravom. Avtorji omenjenega komentarja prihajajo iz vrst sodnikov, odvetnikov, notarjev, profesorjev in drugih, ki so s področjem družinskega prava vsakodnevno v stiku in tako poznajo najbolj pereča vprašanja s tega področja, hkrati pa znajo nanje tudi natančno in razumljivo odgovoriti. Komentar Družinskega zakonika je tako kot druge pravne knjige dostopen na spletni knjigarni Uradnega lista.

Preberite si tudi...