Kako ERP pomaga na poti k digitalni transformaciji podjetja?

by

Cilj vsakega podjetja je delovati kar se le da učinkovito in hkrati ekonomično. Poleg tega pa je nujno, da ima podjetje urejene in hitro dosegljive podatke o svoji finančni sliki, saj te podatke ves čas potrebuje za svoje delovanje in razvoj. V preteklosti so podjetja za to skrbela s pomočjo različnih preglednic v katerih so vodila razne evidence (na primer o izdanih računih, ponudbah,…), dan danes pa so se v te namene razvili ERP sistemi, ki nam pomagajo, da lahko podatke na pregleden način shranimo ter do njih tudi hitro dostopamo. S pomočjo ERP lahko danes podjetja v Sloveniji in po svetu digitalno transformacijo poslovanja izvedejo veliko hitreje pa tudi neprimerno bolj učinkovito, kot v primeru, da ERP sistemi ne bi obstajali.

 

Kaj pravzaprav ERP je in na kak način ga uporabljamo?

ERP je kratica, ki označuje Enterprise resource planning. V dobesednem prevodu bi to lahko prevedli kot “načrtovanje virov podjetja”, vendar prevod morda ni pretirano posrečen. ERP je sistem, ki nam zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja, poleg tega pa nam omogoča tudi celovito, uspešno in pregledno planiranje virov podjetja. S pomočjo ERP programa lahko natančno optimiziramo poslovne procese in si tako znižamo stroške poslovanja. S sistemom ERP lahko enostavno upravljamo finančna sredstva podjetja, nadzorujemo poslovanje, delo s kadrom, vodimo finančne ter kadrovske evidence in evidence osnovnih sredstev.

Tako kot se spreminja trg sam, se spreminjajo tudi potrebe podjetij na trgu in tem potrebam morajo slediti sistemi s katerimi podjetja upravljajo. Dober ERP sistem je prilagojen vsakemu posameznemu podjetju in njegovim poslovnim potrebam.

 

 

Digitalna transformacija podjetja s pomočjo ERP je enostavnejša

V preteklosti so imela podjetja ločene programe s katerimi so spremljali in vodili kadrovske, finančne in računovodske procese dela v podjetju. Kljub temu, da je tehnologija že zelo napredovala in sedaj omogoča, da se vse to spremlja na enem mestu, kar je neprimerno bolj pregledno in tudi ugodneje, se veliko podjetji še zmeraj odloča za uporabo različnih programov ter s tem zavira lastno rast in lasten razvoj, saj jim tak način onemogoča izkoriščanje celotnega potenciala, ki ga sicer premorejo.

Glavno vprašanje, ki se nam tukaj zastavi je seveda, kaj podjetja pravzaprav ovira pri tem, da bi vpeljali svoj ERP sistem. Prednosti so namreč številne in jasno vidne. Vendar se podjetja pri vpeljavi ERP kljub temu velikokrat srečujejo z najrazličnejšimi vprašanji, kot so na primer:

  • Kako smo lahko prepričani, da izbiramo pravo rešitev ERP za svoje podjetje?
  • Kako naj si privoščimo drage programske rešitve?
  • Kako naj spremenimo sedanje navade ter se prilagodimo novemu sistemu?

Ne glede na vsa vprašanja, ki se pojavljajo, se je potrebno zavedati, da ERP sistemi učinkovito pripomorejo k preglednejšemu prikazu finančnih in drugih podatkov podjetja, kar vodi tudi v učinkovitejše poslovanje, zato se investicija v ERP več kot izplača.

 

Kakšna je razlika med ER in CRM programi?

Pri tem pa veliko podjetij še zmeraj ne ločuje kaj pravzaprav pomeni ERP in kako se ERP programi razlikujejo od sistemov CRM. Veliko vprašanj se postavlja tudi o tem ali potrebujejo oba sistema, samo enega ali morda celo nobenega.

Kot smo omenili že na začetku, je ERP sistem tisti, ki pokriva temeljna področja poslovanja podjetja in predstavlja ključ do uspešne digitalne transformacije podjetja ali gospodarske družbe.

 

S pomočjo CRM sistema do lažjega upravljanja s (potencialnimi) strankami

Sistemi ERP so zelo učinkoviti in zmogljivi ter nam pomagajo pri vodenju številnih procesov v podjetju, kljub temu pa svojih (potencialnih) strank običajno ne vključujemo v ERP program, pač pa so za to razviti posebni sistemi, ki jih poznamo pod kratico CRM. CRM na enem mestu hrani organizirano bazo tako potencialnih kot obstoječih strank, povpraševanj oz. prodajnih priložnosti, aktivnosti s strankami, organizirane na koledarjih zaposlenih in urejen servisno-reklamacijski del za najboljši servis strank tudi po uspešno zaključeni prodaji.

Odgovor na to ali se ob digitalni transformaciji podjetja odločiti za ERP program, CRM sistem ali kar za oboje pravzaprav ni tako enoznačen in je odvisen od številnih dejavnikov. Za podjetja, ki svoje finance vodijo s pomočjo različnih preglednic, je vsekakor priporočljivo, da se odločijo za ERP program. Z njegovo pomočjo bodo lažje urejali finance in imeli boljši pregled nad finančno sliko podjetja. Poleg tega bo na enem mestu možno dostopati do prodaje, ponudb, prejetih in izdanih faktur,… Za večino podjetij pa zraven ERP sistema vsekakor priporočamo tudi uporabo sistema CRM, saj bo pregled nad (potencialnimi) strankami veliko bolj učinkovit.

Preberite si tudi...