agencija za zaposlitev delavcev

Agencija za zaposlitev olajša proces zaposlovanja

by

Agencija za zaposlitev opravlja dejavnosti, ki so povezane z zagotavljanjem ustreznih kadrov, urejanjem administrativnih, pravnih in računovodskih del ter svetovanjem pri zaposlovanju. Njena glavna naloga je povezovanje med iskalci zaposlitve in delodajalci na način, ki močno olajša postopke na obeh straneh. Brezposelnim osebam pomaga pri iskanju primerne stalne ali začasne zaposlitve, delodajalcem pa omogoča hitro zapolnitev prostih delovnih mest z najbolj ustreznim kadrom.

Agencija za iskanje kadrov izvaja različne storitve. Aktivno išče potencialne kandidate za delodajalce, izvaja izbirne postopke, preverja reference, opravlja razgovore in podobno. Pri posredovanju med delodajalci in brezposelnimi pomaga pri pripravi ustreznih pogodb o zaposlitvi. Nudi pa tudi različna kadrovska svetovanja, s katerimi pomaga delodajalcem oblikovati strategije zaposlovanja in razvijati potenciale kadra. Zaradi dostopa do široke baze kandidatov in učinkovitih metod dela, ima agencija za zaposlitev sposobnost hitre reakcije na potrebe po delavcih.

Agencija za iskanje kadrov omogoča delodajalcem posredovanje delavcev, ki jih v določenem trenutku potrebujejo. Ob tem z delavcem podpiše Pogodbo o zaposlitvi, z delodajalcem pa Pogodbo o zagotavljanju delavcev. V pogodbi z delodajalcem se navedejo vse pravice, obveznosti in pogoji, med katerimi so tudi časovno obdobje zaposlitve, plača in ostali delovni pogoji. S tem je v celoti poskrbljeno za pravno varnost delavcev.

Agencija za iskanje kadrov ima široko bazo kandidatov

Agencija za iskanje kadrov in tista, ki sama zaposluje kadre ter jih nato posreduje podjetjem, se razlikujeta v nekaj podrobnostih. Dejansko pa jih večina opravlja obe funkciji hkrati. Kadrovska agencija učinkovito opravlja postopke kadrovanja za podjetja, ki nimajo svoje lastne kadrovske službe. Namesto njih poišče ustrezne kandidate, z njimi opravlja razgovore, testiranja ter ožji izbor predstavi delodajalcu, ki nato dokončno izbere primernega kandidata.

Agencija za zaposlitev pa ima svojo bazo delavcev, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Ob potrebah na trgu dela lahko v kratkem času med njimi poišče zahtevano število kandidatov z ustreznimi kompetencami ter jih napoti k delodajalcu za določen ali nedoločen čas. Običajno pa je posredovanje delavcev in iskanje kadrov tesno prepleteno za zagotavljanje nemotenega procesa zaposlovanja.

Posredovanje delavcev omogoča fleksibilnost poslovanja

Posredovanje delavcev k delodajalcu je tristransko razmerje, v katerem predstavlja agencija posrednika med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Med izvajanjem dela je delavec formalno zaposlen pri agenciji, ki je odgovorna za izplačilo plače, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in izpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo pravilniki, zakonodaja in pogodbe, dejansko delo pa opravlja pri delodajalcu.

Agencija za iskanje kadrov omogoča podjetjem večjo fleksibilnost pri upravljanju delovne sile glede na nihanje povpraševanja ali začasne potrebe. Agencija za posredovanje delavcev ima dostop do široke baze kandidatov, kar omogoča hitro zapolnitev delovnih mest. Podjetja lahko prilagajajo število zaposlenih glede na trenutne potrebe, saj jih lahko najamejo le za določeno obdobje ali posamezne projekte. Agencija za zaposlitev prevzame administrativne naloge, kot so izplačilo plač in upravljanje zaposlitvenih pogodb, hkrati pa je odgovorna za skladnost z zakonodajo in izpolnjevanje delovnopravnih obveznosti, kar zmanjšuje tveganja za podjetja.

Agencija za zaposlitev DEKRA je preverjeno in ugledno ime

Agencija za zaposlitev lahko posreduje delavce v različnih panogah, kjer se pojavljajo začasne potrebe. V industrijskih panogah in gradbeništvu pogosto najemajo delovno silo za zadovoljevanje povpraševanja po določenih izdelkih ali storitvah. Tudi logistična podjetja kot so skladišča, distribucijska ali transportna podjetja, večkrat najemajo delavce, da pokrijejo povečano povpraševanje. V panogi turizma in gostinstva, kjer se pojavljajo spremenljive potrebe, podjetja pogosto najemajo delovno silo v času turistične sezone. Trgovinska podjetja se lahko odločijo za najem delavcev, da pokrijejo potrebe v času promocij, prazničnih obdobij ali drugih dogodkov.

Pri tem je pomembno izbrati zanesljivo agencijo, ki ima bogate izkušnje na področju zaposlovanja in posredovanja delovne sile. DEKRA je znana po visoki kakovosti storitev, zato uživa ugled in zaupanje strank doma in v tujini. Zaradi svoje dolgoletne prisotnosti na trgu dela, visokih standardov in etičnih načel, je sigurno prava agencija za iskanje kadrov tudi za vas.

Preberite si tudi...