Program za planiranje proizvodnje je skrivnost uspešnih podjetij

by

Program za planiranje proizvodnje omogoča podjetju, da ima v vsakem trenutku vpogled v realno stanje podatkov, ki temelji na točnih informacijah. Tako ima planer vedno na razpolago ažurne in objektivne podatke, njegovo odločanje pa ne temelji na ugibanjih in špekulacijah. To je izjemno pomembno za delovanje samega podjetja, saj sta od proizvodnje odvisni tako nabava kot prodaja.

Prodajni oddelek mora dobiti pravočasno in točno informacijo, na podlagi katere lahko kupcu nekaj obljubi. Če materiala ni, mora za to pravočasno izvedeti nabavni oddelek in ga naročiti. Seveda mora imeti stalno na voljo zelo točne podatke o tem, kdaj in koliko materiala je treba naročiti. Nenazadnje, tudi vodilni v podjetju morajo imeti vseskozi celovit vpogled v stanje, kar jim omogoča sprejemanje pravih odločitev in ustrezno odzivanje na spremembe na trgu.

Planiranje proizvodnje

Zakaj v delo vpeljati program za planiranje proizvodnje?

Program za planiranje proizvodnje je ustvarjen z namenom, da podpre delo planerja. Zagotavlja učinkovit sistem, s katerim se bodo avtomatizirali procesi, ki so najbolj časovno zamudni, upoštevajoč izkušnje, ki jih ima najboljši planer. Implementacija sistema, kot je program za planiranje proizvodnje, poteka tako, da se avtomatizira ročno pridobivanje podatkov ter opravi vizualizacija plana.

V naslednjem koraku se omogoči avtomatsko preverjanje procesov, kjer je planer opozorjen na napake, ki so odpravljive. S tretjim korakom se vzpostavi avtomatsko planiranje procesov. To planerju omogoča povsem avtomatsko pridobitev predloga za optimalen plan. Program za planiranje proizvodnje funkcionira na način, da so upoštevani vsi procesi in proizvodna pravila ter morebitne posebnosti. Takšen sistem poveča planerjevo zmogljivost in hkrati poenostavi možnost vpeljave novih moči.

Program za planiranje proizvodnje, ki deluje povsem avtomatizirano, je skrivnost uspeha mnogih podjetij. Proizvodnji omogoča, da deluje neprekinjeno in tekoče. Prodajni oddelek bo imel vedno na voljo natančne podatke o roku izdelave materiala. Planiranje v podjetju bo močno olajšano, kar se ne bo spremenilo niti v primeru dodajanja novih linij ali izdelkov. Rezultati tega bodo večje zadovoljstvo kupcev, večja rast in ugled podjetja.

program za planirajne proizvodnje

Planiranje in krmiljenje proizvodnje v pametnih tovarnah

Avtomatizirano planiranje in krmiljenje proizvodnje je značilnost tako imenovanih pametnih tovarn, ki so na trgu vedno korak pred drugimi. Tradicionalne tovarne so imele proizvodno linijo, ki je bila predhodno postavljena. Na njej so izdelovali en izdelek, stroški in hitrost izdelave pa so bili optimizirani. Če so spremenili izdelek, je bilo treba predelati linijo, kar se je poznalo na zmanjšani efektivnosti. V današnjem sodobnem svetu je paradigma drugačna. V proizvodnji se zahteva, da se linija hitro prilagodi novemu izdelku.

Planiranje in krmiljenje proizvodnje morata biti avtomatizirana, da se podjetju omogoči hitro reagiranje na potrebe kupcev in razmere na trgu. V pametnih tovarnah sta ta procesa avtomatizirana in takšna tovarna nenazadnje optimizira tudi samo sebe. Planiranje in krmiljenje proizvodnje zato ni statično ­– nenehno poteka zbiranje in obvladovanje podatkov o tem, v kakšnem stanju so naprave, procesi, izdelki, okolje itd.

Planiranje in krmiljenje proizvodnje, ki je avtomatizirano, tovarni nudi podatke o sami sebi, zato se na nek način »zaveda« same sebe. V vsakem trenutku imamo tako informacijo o tem, kaj se dela, kako delo poteka in kje se pojavljajo težave. Vrednost takšne tovarne je v tem, da se s pomočjo umetne inteligence in drugih orodij optimizira sama. Optimizacijo ji lahko doda tudi človeška roka in opazuje učinke. Podjetje, ki uporablja takšen avtomatiziran in pameten sistem, je korak pred konkurenti in hitreje doseže svoje cilje v povezavi z rastjo in dobičkonosnostjo.

delo s pomočjo programa za planiranje proizvodnje

Avtomatizacija proizvodnje za uspešno reševanje izzivov

Avtomatizacija proizvodnje je nujno potreben korak, ki ga zahteva sodobno gospodarsko okolje, kjer se podjetja soočajo z rastjo in daljšanjem dobavnih rokov. V podjetju Result d.o.o. ponujajo rešitev – ­programsko orodje Bizview, ki podjetjem omogoča optimizacijo in pridobitev nadzora ter prihranek časa zaposlenih in zmanjšanje njihovega stresa.

Za uspeh in konkurenčnost sodobnega podjetja je izjemnega pomena avtomatizacija proizvodnje. To podjetjem omogoča hitrejše dobave, večje število izdelkov, ki se skladajo s potrebami kupcev oziroma so zanje personalizirane, in večjo fleksibilnost. Podjetja se za takšno rešitev največkrat odločijo takrat, kadar začnejo izgubljati nadzor in pregled nad naročili, delovnimi nalogi ter menijo, da bi lahko ob primernem orodju ustvarila več.

Avtomatizacija proizvodnje odpravi težave, ki se pojavljajo pri klasičnem planiranju, ki je dolgotrajno in polno nerealnih ocen, zato je nemogoče realno potrditi roke kupcem. Podjetja v takih situacijah pestijo zamude, hitenje in stresno replaniranje v zadnjem hipu, kar rezultira v nadurah, ki so v finančno breme podjetju. Zaradi slabega in premalo natančnega pregleda nad trenutnimi zmogljivostmi zato pride do težav pri vseh procesih podjetja.

koraki do uspešnega avtomatskega planiranja proizvodnje

Avtomatizacija proizvodnje podjetju omogoči, da bolje izkoristi svoje zmogljivosti. Mnogo podjetij se zaveda, da svojih strojev ne izkoriščajo zadovoljivo, saj imajo neoptimalno razporejene delovne naloge. Pametni algoritmi, s katerimi se avtomatizira proizvodnjo, omogočajo pravilno razporeditev nalog za prihranek časa in večjo efektivnost. Poleg tega pomagajo uskladiti vse faze, da ne prihaja do zastojev zaradi pomanjkanja zalog.

Vseh spremenljivk je preveč, da bi jih lahko ročno obdelali v kratkem času. Avtomatiziran proces omogoča optimalen izkoristek strojev, večjo učinkovitost, manj izgub, večji prihranek časa in večji donos.

Preberite si tudi...