Zaposlitveni razgovor

Kadrovska agencija rešitve prilagodi potrebam in željam podjetja

by

Kadrovska agencija je agencija, ki poskrbi za upravljanje človeških virov (delovnega kadra) v podjetju. Iskanje in izbor usposobljenega kadra je danes precej velik izziv, s katerim se sooča veliko podjetij. Mnoga podjetja se odločijo za uporabo kadrovske agencije, saj ponuja dosti več storitev kot le iskanje usposobljenega kadra. Kadrovsko svetovanje v podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. zajema programe outplacement (prezaposlovanje), sisteme ocenjevanja delovne uspešnosti in nagrajevanja, projekte priprave sistemizacije, sociometrična testiranja, treninge „mehkih veščin“, coachinge vodij in ostale programe, ki so prilagojeni potrebam vašega podjetja. Cilji, ki jih dosega naša kadrovska agencija, so dosegljivi, merljivi in usmerjeni h kakovostnim in dolgoročnim dejavnostim kadrovskega svetovanja. Rešitve so zasnovane in prilagojene posameznemu podjetju, njihovim potrebam in željam. Podjetje Dekra zaposlitev d.o.o. deluje v dvajsetih državah po svetu med drugim tudi na Hrvaškem, Slovaškem, Madžarskem in v Švici. Prizadevamo si za dolgoročna sodelovanja z naročniki, saj le tako bolje spoznamo vzdušje podjetja in lahko najdemo primeren učinkovit kader. Ponosni smo na to, da lahko ponujamo pravočasne rešitve za kadrovske potrebe na vseh področjih, kakovostno strokovno podporo ter da omogočamo transparentno sodelovanje. Naša učinkovitost se odraža v ponudbi različnih storitev in strategij pri iskanju novega kadra. Z zanesljivimi metodami, obširno bazo podatkov, strokovnim vodenjem postopkov, nepristransko oceno kandidatov in časovno učinkovitostjo smo poiskali primerne kandidate za mnoga podjetja.

Kadrovska agencija izbere kandidate, ki bodo ključni za uspeh podjetja

Razlogi, zakaj se vse več podjetji odloča za sodelovanje s kadrovskimi agencijami, so čisto preprosti. Ker so učinkovite in ker je prilagajanje trgu dela ključno za njihov uspeh. V kadrovski agenciji smo sposobni pridobiti že zaposlen kader, zato podjetja pogosto sodelujejo z nami, ko potrebujejo kandidate s svojevrstnim znanjem. Zaposlitev delavnega kadra preko kadrovske agencije omogoča podjetju večjo učinkovitost, prilagodljivost pri načrtovanju dela ter skrajšan zaposlitveni postopek. Pričakovanja in želje delodajalcev se v podjetjih razlikujejo, zato je dobra komunikacija med naročnikom in kadrovsko agencijo ključna. Pred iskanjem kadra morajo biti dorečene najmanjše malenkosti, saj si podjetje le tako zagotovi strokovno, kakovostno in časovno učinkovito storitev. Kadrovske agencije največkrat na uvodnem sestanku seznanimo stranko s potekom postopka selekcije kandidatov. Ko so merila določena, je naša naloga, da pridobimo čim več koristnih informacij o kandidatu, ki bodo pomembne v nadaljnjih fazah. Skozi selekcijski postopek pridobimo primerne kandidate, ki jih naročnik povabi na zaposlitveni razgovor.

S kadrovskim svetovanjem do večje učinkovitosti podjetja

S pestrejšim trgom dela so se morala prilagoditi tudi podjetja, ki se vse bolj odločajo za kadrovsko svetovanje. Kadrovsko svetovanje je storitev, ki jo ponujamo v kadrovski agenciji. Gre za zagotavljanje pomoči pri individualnih rešitvah in svetovanje na področju kadrovske prakse. Kadrovsko svetovanje zajema vodenje kadrovske evidence, zaposlovanje novega kadra, iskanje in analizo kandidatov, zaposlitvene razgovore s kandidati, psihološke teste in teste sposobnosti, pripravo pogodb in delovnih dovoljenj, prijavo in odjavo v socialna zavarovanja in vzpostavitev kadrovske evidence za novo zaposlenega. Kadrovsko svetovanje se seveda ne konča z zaposlitvijo kandidata, saj traja tudi med delovnim razmerjem, kjer gre največkrat za svetovanje pri odločanju o posameznih pravicah, obveznostih ali odgovornostih iz delovnega razmerja. Kadrovsko svetovanje obsega pravno svetovanje s področja zakonodaje, naloge varstva pri delu in administrativna dela, kot so priprave potrdil, pridobivanje subvencij, pomoč pri izvajanju letnih razgovorov in  obveščanje o novostih na kadrovskem področju. Namen kadrovskega svetovanja je povečati učinkovitost delovanja podjetja s pomočjo analize in strateških ciljev, zagotavljanje celovitih rešitev po meri naročnika in zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja.

Kadrovska agencija

Zaposlitvene razgovore lahko namesto vas opravimo v kadrovski agenciji

Vloga kadrovske agencije pri zaposlitvenih razgovorih je neprecenljiva. Zaposlitveni razgovor je namreč stresna situacija za vse prisotne, zato mora biti izpraševalec strokoven in izkušen. Prav tako mora pravilno oceniti in izmeriti strokovne spretnosti kandidata ter opazovati njegovo vedenje. Prvi zaposlitveni razgovor največkrat poteka med kadrovsko agencijo in kandidati. S tem izbira kandidata ni le časovno učinkovita, temveč tudi objektivna. S pomočjo selekcije, ki jo izvedemo na podlagi združljivosti in kompetenc izberemo primerne kandidate za razpisano delovno mesto. Ti kandidati nato dobijo priložnost razgovora v podjetju. Na zaposlitvenih razgovorih se največkrat izbirajo kandidati, katere odlikuje učinkovitost pri delu, ki imajo sposobnost oblikovanja poslovne strategije, sposobnost presojanja v zahtevnih situacijah ter razumevanje kako deluje trg in. Zaposlitveni razgovori so vse bolj sproščeni, kar se ne bi smelo dogajati, saj se delodajalec ne sme zanašati le na občutek. Da je razgovor učinkovit, se moramo pogovoriti o kandidatovih rezultatih, izzivih in načrtih za prihodnost.

Kadrovska agencija prouči kandidatove sposobnosti z različnimi testi

Poleg iskanja in selekcije kadra za naročnika v kadrovski agenciji nudimo mnogo storitev med njimi tudi teste sposobnosti in psihološke teste. Naloga takšnih testov je, da na podlagi dodatno pridobljenih informacij izdelamo psihološki profil kandidata oziroma njegovih sposobnosti. S pomočjo profila ocenimo njihov potencial, od katerega je odvisno uspešno delo na razpisanem delovnem mestu.

Ločimo dve vrsti testov, in sicer na test sposobnosti ter test osebnosti. Pri testu sposobnosti ocenjujemo kandidatovo verbalno, prostorsko, številčno razumevanje ali njegovo spretnost in hitrost. Kakšen test se izvaja je predvsem odvisno od delovnega mesta. Za proizvodna podjetja se uporablja številne različne teste ročnih spretnosti. Prav tako se zahtevajo testi spretnosti za prav določene poklice kot so kirurgija, mehanika, strojepisje, ipd.

Pri psiholoških testih je pozornost usmerjena na kandidatovo koncentracijo, pozornost, odzivnost in način odzivanja. Še en primer psihološkega testa sposobnosti so matematične ali logične naloge, ki so pogosto pripravljene za računovodska podjetja.

Testi osebnosti so testi, ki določijo vedenjski profil kandidata. Na podlagi testa osebnosti bomo razbrali osebnostne lastnosti kandidata, njegovo motivacijo, ambicije, vrednote in potencial. Primera psihološkega testa osebnosti sta Plutchikov profil indeks emocij in vprašalnik BIP. V podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. ponujamo Dekra psihološko ocenjevanje. To je postopek, kjer vam certificirani strokovnjaki predstavijo sposobnosti, karakteristike osebnosti ter profesionalne interese testiranih oseb.

Preberite si tudi...