Odvetniki v Ljubljani za svetovanje o gospodarskem pravu

S katerimi stvarmi se ukvarja odvetnik za gospodarsko pravo?

by

Odvetniki za gospodarsko pravo so zmeraj iskani, saj se ukvarjajo z veliko različnimi pravnimi sferami, ki se dotikajo predvsem gospodarskih subjektov in njihovega delovanja na trgu. Da bi razumeli, kaj zajema delo odvetnika za gospodarsko pravo, pa moramo najprej vedeti kaj gospodarsko pravo sploh je in katera področja zajema. Gospodarsko pravo je zelo široko področje, ki pokriva številne aspekte in ga lahko tako nadalje razdelimo na gospodarsko statusno in gospodarsko pogodbeno pravo. Gospodarsko statusno pravo, ki ga nekateri imenujejo tudi pravo gospodarskih družb, ureja pravne položaje družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne družbe, komanditne delniške družbe in deloma tudi samostojnega podjetnika, ki nastopajo na trgu z namenom pridobivati dobiček. Gospodarsko pogodbeno pravo na drugi strani ureja pogodbe, ki nastanejo med gospodarskimi subjekti.

Kaj je potrebno vedeti pred odločitvijo za ustanovitev gospodarske družbe?

Odvetnik za gospodarsko pravo velikokrat naleti na vprašanje, s katero obliko pravne osebe je dobro začeti svojo podjetniško pot. Pri odločitvi o ustanovitvi gospodarske družbe, se posamezniki največkrat odločajo za družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Gre za družbo, pri kateri je sicer potreben osnovni kapital, ki pri nas znaša 7.500,00 evrov, vendar družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo z lastnim premoženjem. Če se posameznik želi vložku osnovnega kapitala izogniti, lahko odpre tudi s.p., vendar se je potrebno zavedati, da v tem primeru odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Gospodarsko pravo

Velikokrat se vprašanja postavljajo tudi iz sfere prenehanja gospodarskih družb?

Nemalokrat se odvetnik za gospodarsko pravo sreča tudi z vprašanjem o preoblikovanju gospodarskih družb, nenazadnje pa pogosto naletimo tudi na vprašanja o prenehanju družbe.  Vprašanj o prenehanju družbe je še posebej veliko, kadar je govora o insolvenčnih postopkih. Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so po slovenskem pravu trije:

  • stečajni postopek,
  • prisilna poravnava

Gospodarsko pravo je relativno zapleteno področje, saj se v tej sferi prepleta obilica najrazličnejših predpisov. Poleg tega velja izpostaviti, da so vsote o katerih govorimo v gospodarskem pravu, navadno veliko večje od vsot, o katerih govorimo v drugih pravnih sferah. Prav zato je zelo pomembno, da v primeru spora ali druge težave s tega področja, stranka poišče pomoč odvetnika za gospodarsko pravo.

Preberite si tudi...