Kaj imata šport in pravo skupnega?

by

Da šport in pravo na prvi pogled ne gresta z roko v roki, je verjetno jasno. Vendar ko se za trenutek ustavimo in malo pomislimo, vidimo, da imata šport in pravo pravzaprav veliko skupnega. V športu velikokrat prihaja do odškodninskih razmerij, poleg tega pa lahko v okviru športa brez dvoma govorimo tudi o zaposlovanju. Pravzaprav smo bili v zadnjem desetletju priča izjemnemu razvoju in razmahu pravnoposlovnih razmerij na področju športa. Žal pa je bila v Sloveniji na tem področju izdana le ena knjiga, ki to tematiko opisuje, pa še ta v knjigarnah ni več dostopna. Zato je v splošni pravni teoriji o tem le malo znanega.

Šport in pravo

Pri aplikaciji zakonskih določb na dejanski stan je nujno potrebno upoštevati posebnosti športa kot takega, kar se največkrat zdi smiselno že na prvi pogled, vendar v praksi žal temu ni vedno tako. Eden izmed aspektov, ki ga je na področju športa in prava vsekakor potrebno urediti, je odškodninska odgovornost. Če nastanka poškodbe ni možno pripisati lastni krivdi oziroma naključju, se pojavi vprašanje odškodninske odgovornosti. Pri odškodninski odgovornosti za poškodbe pri športu lahko ločimo med dvema vrstama primerov: medsebojna odškodninska odgovornost športnikov v okviru športnega udejstvovanja in odgovornost organizatorja športne prireditve za poškodbe športnikov in gledalcev.

V knjigi z naslovom “Šport in pravo“ najdete odgovore na mnoge dileme

Seveda pa nikakor ne moremo zanemariti pomena delovnih razmerij na področju športa. V ”standardnih” delovnih razmerjih ima zaposleni pravico po dveh letih podaljševanja pogodbe za določen čas od delodajalca zahtevati pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, delodajalec pa mu jo mora zagotoviti. Vendar v športu temu ni tako. Pa je to prav? In kako je to rešeno na področju športa? Takšne in podobne dileme so opisane v knjigi Šport in pravo, ki jo lahko naročite tudi v naši spletni knjigarni.

Knjiga je razdeljena na enajst poglavij, vsako poglavje pa pokriva svojo vsebino. Vsak sklop je napisal avtor, ki se lahko pohvali z najvišjimi referencami z izbranega pravnega področja. V uvodnem vsebinskem sklopu knjiga prikazuje pravno podlago tekmovalnega športa in njegovo organiziranost na območju EU s statusnopravno predstavitvijo športnih organizacij (društva, mednarodne zveze, Mednarodni olimpijski komite in nacionalni olimpijski komiteji), obravnavano pa je tudi vprašanje avtonomije športa. Prvemu sledijo posamezni zaokroženi vsebinski sklopi, ki so namenjeni evropskemu pravu, zlasti s področja varstva konkurence, trženju podobe športnikov, socialnim pravicam športnikov in trenerjev, sponzorstvu oziroma športnemu marketingu, t. i. endorsment pogodbam, posebej še televiziji (t. i. televizijskim pravicam). V knjigi je opisana tudi odškodninska odgovornost v športu, problematika dopinga in razreševanje sporov na področju športa na mednarodni športni arbitraži.

Preberite si tudi...