Gradnja sončne elektrarne

Cena investicije v gradnjo sončne elektrarne

by

Gradnje sončne elektrarne se tudi v Sloveniji loteva vse več gospodinjstev in drugih objektov. Zaradi prednosti, ki jih prinašajo samooskrbni sistemi, je tudi domača elektrarna odlična rešitev za slednje. Celoten planet si želi zelene prihodnosti, ki je osrednja tema paktov in dogovorov. Korak k temu je vsekakor izkoriščanje obnovljivih virov energije. Izkoristek sončne energije je tisti, ki je cenovno in splošno najbolj dostopna. Število sončnih elektrarn v Sloveniji in po celem svetu se iz dneva v dan povečuje. Istočasno s tem lahko predvidevamo, da gre za ozaveščanje posameznikov, ki so prepoznali vse prednosti po vzpostavitvi sončnih celic na objektu. Kolikšna je torej cena investicije sončnih elektrarn in kako poteka gradnja sončnih elektrarn?

Zakaj se odločiti za gradnjo sončne elektrarne?

Razlogov, ki botrujejo izbiri in posledičnemu nakupu sončne elektrarne, je več. Najbolj opazni med njimi so prihranek (zmanjšanje mesečnega računa za elektriko), samooskrbnost in pozitiven vpliv na okolje. V času dvigovanja cen energentov je pametno misliti na rešitve, ki bodo zmanjšale naše stroške. Če imamo ob tem še vlogo pri izboljšanju okolja oziroma zmanjševanju ogljičnega odtisa, je izbira jasna. Spadajo med zeleno energijo, ki je prihodnost. Mednje lahko prištevamo solarne, vetrne in hidro elektrarne, a je prav solarna najbolj dostopna. Najbolj primeren čas za investicijo v sončno elektrarno naj bi bil prav zdaj. Ker gre za odlično rešitev pri zmanjševanju stroškov, želje po samooskrbi in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, je jasen korak gradnja sončne elektrarne.

Cena investicije sončne elektrarne

Investicija v sončno elektrarno spada med slabe lastnosti izbire, a le zaradi višine, ki ji jo radi pripišemo. Včasih se porazgubi dolgoročno gledanje na celoten proces, kjer se po le nekaj letih investicija povrne in začenja se še višja raven varčevanja. V zadnjih letih so se sončne celice močno pocenile, njihova montaža pa je postala veliko bolj enostavna. Ker se z napredkom omenjene tehnologije povečuje tudi njen izkoristek, je vse bolj privlačna kljub nekoliko višji ceni investicije sončnih elektrarn. Kakšna je torej cena gradnje sončne elektrarne?

Cena sončne elektrarne oziroma investicijo vanjo bo znašala nekje med 150 in 250 evrov na kvadratni meter. Povprečje je nekje vmes, torej pri 200 evrih na kvadratni meter modulov sončne elektrarne. Cena investicije v sončno elektrarno za enodružinsko hišo se giblje nekje okoli 5500 evri. Sama višina cene pa ja odvisna od številnih dejavnikov. Kateri dejavniki vplivajo na ceno ali investicijo?

  • Velikost sončne elektrarne oziroma število modulov sončne elektrarne
  • Vrsta sončnih celic in njihova kakovost oziroma izkoristek sončne energije
  • Dodatni elementi celotnega projekta in njegova zapletenost

Poleg zgoraj omenjenih dejavnikov bosta na investicijo vplivala še višina proračuna, ki bo namenjen nakupu in višina subvencij, kreditov ali finančnih spodbud. Nikakor ne smemo pozabiti, da lahko pri nakupu sončne elektrarne zaprosimo za subvencijo ali kredit za nakup le teh. Gre za dolgoročno investicijo, ki zniža mesečni račun za elektriko in se povrne v le nekaj letih. Zaradi izkoristka in posledičnega zmanjševanja stroškov je gradnja sončne elektrarne odlična rešitev za to. In kako poteka gradnja?

Gradnja sončne elektrarne

Kako poteka gradnja sončne elektrarne?

Najpogosteje se odločamo za montažo sončne elektrarne na streho objektov. Poznamo tudi prostostoječe in otočne sisteme, a so ti uporabljeni v precej manjših količinah. Pri gradnji ali kar celotnem postopku prepoznamo pet glavnih korakov od prve misli o sončnih celicah do zaključka gradnje. V začetku vam bodo v pomoč spodnja vprašanja:

  • Ali lahko postavite sončno elektrarno na vašem objektu?
  • Kakšna je energetska učinkovitost vašega objekta?
  • Kakšen je potencial izkoriščanja sončne energije na vašem objektu?
  • Koliko elektrike porabite in jo boste porabljali?
  • Ste izpolnili obrazce za subvencije ali kredite?

Lokacija vašega gospodinjstva ali objekta, nosilnost strehe in zmožnost izkoriščanja sončne energije glede na orientiranost strehe. To so glavni dejavniki, ki jih je treba izpolnjevati, da lahko vzpostavite sončno elektrarno. Temu bo sledilo analiziranje porabe energije objekta in ugotavljanja najboljše možnosti za čim bolj optimalno energetsko učinkovitost. Slovenija načeloma povsod zadošča pogojem za postavitev sončnih modulov. Sončne elektrarne lahko uporabljajo direktno in razpršeno sončno svetlobo, a je vse odvisno od velikosti sistema in tega, koliko sončne energije ta sistem sploh doseže. Meritve in različna orodja vam bodo pri tem pomagali. Izračunajte, koliko elektrike ste porabili v preteklem letu in koliko je nameravate porabiti v naslednjih nekaj mesecih. Na to lahko vpliva širjenje objekta, nakup električnega vozila in podobni posegi.

Prav tako pred nakupom in izbiro ne pozabite na sodelovanje s ponudniki sončne elektrarne. Ti vam bodo pomagali vse od prvih korakov do zadnjega optimiziranja domače elektrarne, ki si jo želite. Pomoč vam bodo nudili tudi pri izpolnjevanju dokumentov za nepovratne finančne spodbude, subvencije ali kredite. Seveda je tudi sama izbira ponudnika pomemben korak pri celotni gradnji sončnih elektrarn, ki je ne gre spregledati. Morda gre za bolj pomembno dejstvo, kot katero izmed ostalih. Kakovosten ponudnik bo pomenil kakovostno gradnjo in sončno elektrarno, kar bo za vas pomenilo večji prihranek in boljši izkoristek.

Preberite si tudi...