lektoriranje in prevajanje

Prevajanje in lektoriranje strokovnih besedil v angleščino in druge jezike

by

Prevajanje besedil je v današnjem svetu absolutna nuja. Svet je vse bolj povezan, zato je prevajanje besedila nujno potrebno, če želite poslati sporočilo izven meja naše domovine. In naša domovina je majhna, saj premore le dobro četrtino ene promile svetovnega prebivalstva. Kdorkoli hoče poslovati ali na primer študirati zunaj meja naše domovine, slej ko prej pride v situacijo, ko potrebuje prevajanje besedil. Če gre za lektoriranje in prevajanje strokovnih besedil, je situacija še toliko bolj neugodna, ker je opravilo neprimerno zahtevnejše. Seveda se najbolj pogosto potrebuje prevajanje v angleščino, ker je ta jezik postal t. i. lingua franca modernega sveta.

Lektoriranje in prevajanje v angleščino ni tako preprosto, kot se zdi

Številni uporabniki verjamejo, da je angleščina zelo enostaven jezik in mislijo, da je lektoriranje in prevajanje v tem jeziku lahko. Na nek način imajo prav, saj je angleščina eden najmlajših jezikov sploh. Nastal je pred približno sedemsto leti kot kombinacija tedanje francoščine in saškega jezika, ki je mrtev jezik, ki bi bil v današnjem času še najbolj podoben nemščini. Ker je šlo za jezikovni kompromis, je angleščina tako zelo enostavna za uporabo in posledično tudi za učenje. Toda prevajanje besedil v in iz angleščine na najvišjem nivoju je prav tako zahtevno, ker je doseči popolnost v tem jeziku zelo težko.

Na tem mestu bi marsikdo ugovarjal, da lektoriranje in prevajanje besedila, ki ga on ali ona potrebuje, ne zahteva popolnosti, toda resnica je takšna, da rojenega govorca, ki besedilo bere, zmotijo že manjše napake in lahko posledično tekst kaj hitro razglasi za polomljeno angleščino. Res je, da se nivoji besedila razlikujejo in da vsako prevajanje v angleščino ne zahteva najvišjega nivoja, vendar je tudi v okviru želenega nivoja potrebno zadeve pravilno postaviti in oblikovati in to brez napak.

Prevajanje strokovnih besedil zahteva vsestransko znanje prevajalcev

prevajanjeKvalitetno prevajanje besedil lahko opravlja le tisti, ki ima kakovostno znanje o jeziku, iz katerega prevaja in v katerega prevaja. Tu gre za vsestransko poznavanje in razumevanje jezika. To pa še ni dovolj. Znanje, ki se ga naučimo v šoli in iz knjig, je ena zadeva. Druga zadeva pa je praktično poznavanje jezika, kar bi pomenilo poznavanje mentalitete naravnih govorcev, ki jezik govorijo. Ljudje, ki govorimo jezike, namreč različno razmišljamo. Način našega razmišljanja pa jezik oblikuje.

Ko se lotimo lektoriranja in prevajanja besedila v bistvu ne prevajamo, ampak prenašamo pomene iz enega jezika v drugega. Če ne razumemo mentalitete govorcev enega in drugega jezika odlično, smo jezikovno slepi. Naša slepota se potem kaže v vrsti napak in nerodnosti, ki bralca, ki mentaliteto jezika pozna, hudo zmotijo in prevod besedila ustvari zelo slab vtis.

Prevajanje besedil je delo za profesionalce

Le kdor je svoje življenje posvetil jeziku in jezik ljubi ter prav tako igranje z njim, bo zmožen izvesti dobrega prevoda besedila. Brez stika z naravnimi govorci prevajalec ne more biti dober. V modernem času, ko imamo televizijo, YouTube in druge kanale, kjer lahko opazujemo in slišimo govorce, je to sicer mogoče kompenzirati, vendar nič ne omogoči takšne kakovosti, kot jo omogoči dolgotrajen oseben stik z naravnimi govorci. In tega so profesionalni prevajalci besedil praviloma imeli veliko.

Prevajanje v angleščino je le ena naših storitev

V našem podjetju prakticiramo prevajanje besedil v in iz angleškega jezika, lektoriranje, pisanje tekstov in še več. Še posebej smo specializirani za prevajanje strokovnih besedil. Tu gre namreč za posebno področje, ki od prevajalca zahteva posebno razgledanost, poznavanje jezika in znanje.

Preberite si tudi...