prevajanje

Prevajanje besedil zahteva raznoliko osebnost in večplastno znanje

by

Prevajanje besedil je naša najbolj iskana storitev za lektoriranjem. Prevajanje in druge podobne intelektualne storitve, kot je denimo tolmačenje, so izjemno zahtevne in naporne. Prevajalec besedil mora biti namreč vsestransko usposobljen in hkrati imeti tudi primerno osebnost. Zelo velik del naših strank tvorijo študenti, ki se pri nas zanimajo predvsem za lektoriranje besedila. Glede na to, da so v današnjem času na fakultetah izdana zelo podrobna in zahtevna navodila za oblikovanje zaključnih nalog, pa študenti pri nas pogosto povprašujejo po lektoriranju in tehničnem pregledu. Čeprav so mladi ljudje v današnjem času vse bolj računalniško pismeni, so zahteve glede urejanja zaključnih del na fakultetah postale tako pikolovske, da številni ne zmorejo več ali pa niso prepričani vase. V takem primeru pri nas naročijo, kar pomeni, da opravimo jezikovni pregled ter preverimo, ali naloga ustreza tehničnih zahtevam fakultete, in študenta na morebitna odstopanja tudi opozorimo. V vsakem primeru smo pri nas na prevajalske storitve najbolj ponosni, saj se zavedamo, da je to področje neprimerno bolj zahtevno, kot je lektoriranje.

Prevajanje besedil zahteva celega človeka

Dober prevajalec besedil vam bo povedal, da usposabljanje za prevajalske storitve traja celo življenje. Tu ne gre toliko za to, da se jezik spreminja in se pojavljajo vedno nove besede (v angleškem jeziku vsako leto iznajdejo na tisoče novih besed). Gre za to, da sta storitvi lektoriranje in prevajanje zelo podobni vrhunskemu športu. Potrebno je nenehno, torej kontinuirano delo oziroma trening veščine. Prekinitev tovrstne dejavnosti za nekaj let ali celo mesecev pomeni, da izvajalec izgublja ostrino, znanje in koncentracijo. Lahko bi se reklo, da morajo biti izvajalci prevajanja besedil ves čas »notri«, kar pomeni nenehno usposabljanje. V bistvu je to področje zelo podobno vrhunskemu športu. Vrhunski si samo, če si ves čas maksimalno aktiven.

lektoriranje in prevajanje

Prevajanje besedil zahteva večplastno znanje

Prevajanje besedil zahteva v prvi vrsti odlično poznavanje jezika. Tu ne gre predvsem za to, da prevajalec pozna veliko besed. Seveda je tudi to pomembno. Toda še pomembneje je poznavanje strukture jezika in slovnična podkovanost, saj brez tega prevod »ne stoji«. V nasprotju s splošnim prepričanjem pa je to nič več kot le polovica zgodbe. Ključno je, da oseba, ki prevaja, pozna in razume mentaliteto jezika, iz katerega prevaja in v katerega prevaja. Če »šepa« v enem jeziku, dela ne bo mogla ustrezno opraviti. Prenos jezikovne mentaliteta je namreč ključen, da se bralec ob branju teksta počuti dobro. To ne pomeni le, da tekst razume, ampak tudi to, da se ob njem počuti domače. Če tega ni, bralca tekst odbije, saj se mu zdi tuj in izumetničen ter predvsem za branje izredno naporen.

Prevajanje besedil ni enostavno niti v evropskem okviru

Naslednja pogosta zabloda laične javnosti je v tem, da so evropski jeziki zaradi podobnih indoevropskih korenov enostavni za prevajanje drug v drugega. Resnica je zelo daleč od tega. Vsak narod se je razvijal na svoj lasten specifičen način. In ker jezik do pred kratkim ni imel fiksnih pravil, ki ga trajno ohranjajo približno takšnega, kot je že sto let ali več, je bil njegov razvoj močno povezan s specifiko razvoja ljudstva ali naroda, ki ga je govoril. Tu pa so bila odstopanja med posameznimi evropskimi narodi ekstremna. Tisti, ki prevaja, mora tako pomene »prenašati« in ne zgolj prevajati besed in stavkov. Temu laično rečemo prevajalska svoboda, ki pa je nujna, da so teksti za bralca »užitni«.

Prevajalske storitve pri nas niso dovolj cenjene

Z naslovom ne mislimo toliko na to, da prevajalske storitve v Sloveniji nimajo takšne cene, kakršno bi morale imeti glede na njihovo zahtevnost. Gre bolj za to, da se strokovnosti prevajalcev pri nas ne ceni in da se verjame, da lahko prevajanje besedil opravlja kdorkoli, ki ima za to »pet minut časa«. Dejstvo je, da tuje jezike zna veliko Slovencev in da so vsi ti zmožni učinkovite komunikacije v tujem jeziku. A če imamo opravka z zahtevnim besedilom, ki ga je potrebno pretvoriti v tuj oziroma domač jezik, pa se laično znanje kaj hitro zaplete in rezultat je skrpucalo. Na žalost se avtorji tovrstnih amaterskih prevodov niti ne zavedajo katastrofalnosti svojih izdelkov. To pa lahko povzroči kakšne študijske ali poslovne težave.

Prevajalske storitve izvedemo hitro

Ker se trudimo, da poslujemo tako, da so naše stranke kar najbolj zadovoljne, prevajanje besedil pri nas opravimo zelo hitro. Kakovost s tem ni okrnjena, ker se vsakemu tekstu maksimalno posvetimo, saj je kvaliteta teksta vsekakor naša prva prioriteta.

Preberite si tudi...