Kaj je dodatna poklicna kvalifikacija in kje jo lahko uporabimo?

by

Uspešen razvoj karierne poti ni nikoli enostaven in posamezniku prav pride prav vsako znanje, ki si ga je v svojem življenju pridobil. Kljub dokončani izobrazbi, se moramo v večini poklicev izobraževati tudi kasneje, saj se področja dela ves čas spreminjajo in nadgrajujejo. Dopolnjevanje in poglabljanje znanja na različnih področjih nam omogoča tudi program pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije za želeno področje. Dodatna kvalifikacija je po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij tista kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela.

Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ali na kratko ZSOK) in sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

Dodatne poklicne kvalifikacije najdemo v slovenskem ogrodju kvalifikacij

V Republiki Sloveniji so dodatne poklicne kvalifikacije razdeljene v enotni sistem kvalifikacij, kjer smo jih razvrstili glede na učne izide. Namen Slovenskega ogrodja kvalifikacij ali na kratko SOK je zagotoviti transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in tudi v Evropski Uniji. Seveda pa se je sistem dodatnih kvalifikacij ni vzpostavil le na slovenski, pač pa tudi na evropski ravni. Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive vsem državljanom Evropske unije.

Da se med pestro ponudbo dodatnih kvalifikacij znajdemo, je poskrbljeno z registrom kvalifikacij SOK, ki je javno dostopen in omogoča vpogled v posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Kvalifikacije so v registru kvalifikacij SOK opisane skladno z metodologijo SOK ter zakonskimi določili. Vse to posamezniku omogoča, da dodatni poklicno kvalifikacijo, ki bi ga zanimala enostavno najde in se lahko o njej poduči ter se na koncu odloči o tem, ali jo bo pridobil ali ne.

Kot predlagatelj je Uradni list Republike Slovenije d.o.o. postal tudi prvi izvajalec dodatne kvalifikacije. Kandidati z uspešno opravljenim izpitom, ki poteka tako pisno kot tudi ustno, in ga določa posamezna dodatna kvalifikacija, pridobijo potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki se izdaja v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici.

Preberite si tudi...