Dom starejših občanov – celostna oskrba na domu s sistemom ElderOn

by

V domovih starejših občanov je celostna oskrba ključnega pomena za ohranjanje in razvoj samostojnosti, razvoj socialnih odnosov, delovne okupacije, korekcije in terapij motenj, aktivno preživljanje prostega časa ter reševanje osebnih in socialnih stisk oskrbovancev. Celostna oskrba v domu starejših občanov kot tudi na domu oskrbovanca vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti oskrbovancev (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).
Da bi vsak dom starejših občanov zadostil zakonsko predpisanim normativom in dosegel varnost svojih oskrbovancev, mora pogosto zaposliti dodatno ossebje, kar posledično poveča njihove stroške. Z minimalnim zakonskim določilom dveh negovalk na do 250 stanovalcev je zagotoviti dvourne obhode praktično nemogoče.
V veliko pomoč domovom starejših občanov so je zato izkazal sistem ElderOn, ki omogoča domovom starejših občanov optimizirati poslovanje in organizacijo celostne oskrbe na domu, zlasti v nočnem času. S pomočjo učljivega sistema ElderOn lahko domovi v nočnem času z manj osebja in posledično nižjimi stroški zagotovijo boljšo kakovost oskrbe in varnost stanovalcev v domu ter zadostijo zakonsko določenim delovnim normativom.

Profesionalni sistem ElderOn

ElderOn rešitve v veliko pomoč pri celostni oskrbi na domu

Sistem ElderOn je prilagodljiv sistem, ki je preprost za uporabo, tako za uporabnika kot osebje. Zajema posteljni senzor, ki se ga namesti pod vzmetnico, brezžično komunikacijo z oblakom, učljive prilagodljive algoritme ter sistem obveščanja osebja v primeru zaznave potencialno nevarne situacije preko obstoječe SOS infrastrukture, kot sta SOS gumb za starejše ali pa napredni sestrski klic.
Vital Sense je posteljni senzor gibanja, kjer se alarm sproži pri vsaki spremembi srčnega utripa ali dihanja. Senzor spremlja tudi prisotnost in aktivnost ter zazna trende v vitalnih funkcijah, kot sta izguba teže in nespečnost. Power Sense pa je senzor, ki meri porabo električne energije v realnem času. Senzor zazna rutino starostnikov, kot so gledanje televizije, kuhanje, vklop in izklop luč itd. Zasnovan je tako, da sledi dnevni rutini starostnika in zazna morebitna večja odstopanja od te rutine.
Zbrane podatke obdelajo napredni algoritmi, ki se učijo navad posameznega starostnika in se mu tako prilagajajo. S tem se zmanjša število lažnih alarmov, prilagojen pa je tudi sam sistem alarmiranja osebja.

Izboljšajte varnost starostnikov tako v domu starejših občanov kot pri njih doma. Podprite osebje pri njihovi vsakdanji rutini. S sistemom ElderOn bo celostna oskrba na domu dobila dodano vrednost.

Preberite si tudi...