Prihranki s sončno energijo

Net metering: kaj to sploh je, kaj je net metering v praksi …

by

Net metering oz. neto izračun je sistem obračunavanja električne energije v tekočem koledarskem letu. Razlika med proizvedeno in porabljeno električno energijo se enkrat letno obračuna po enotni tarifi na podlagi dvosmernega števca. Net metering v praksi uporabljamo, ko govorimo o samooskrbi z elektriko iz obnovljivih virov (veter, sonce, voda).

Še posebej aktualen je pojem net metering postal po sprejetju Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, saj ta omogoča priključitev zasebnih sončnih elektrarn v električno omrežje.

net metering

Samooskrba z elektriko

Samooskrba z elektriko, kljub malce zavajajočemu imenu, ne pomeni, da je lastnik sončne elektrarne na strehi popolnoma neodvisen od električnega omrežja. Strešna sončna elektrarna je še vedno priključena na električno omrežje, saj ob viških elektriko oddaja v sistem, ob pomanjkanjih pa jemlje iz njega. Električno energijo je namreč težko shranjevati in oddajanje v sistem tako predstavlja »virtualni hranilnik«.

Na tem mestu pa nastopi uporaba net meteringa v praksi. Dvosmerni števec, ki je del net meteringa, zapisuje vsa oddajanja v sistem in prejemanja iz njega, enkrat letno pa lastnik sončne elektrarne plača njuno razliko. Net metering v praksi tako omogoča poenostavljeno delovanje strešnih sončnih elektrarn.

Net metering: cena in subvencije

Samooskrba z elektriko in uporaba net meteringa v praksi spadata pod okrilje subvencioniranja iz Eko sklada. Subvencija je nepovratna in znaša 180,00 € na 1 kVA nazivne moči vgrajene naprave za samooskrbo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Stroški, ki jih lahko uveljavljate za pridobitev subvencije, so:

 • nakup naprave za samooskrbo z elektriko,
 • montaža sončne elektrarne in zagon,
 • pripadajoče električne inštalacije in oprema.

Uporaba in nakup sončne elektrarne se vam ob pravilnem načrtovanju povrne že v 7 do 10 letih od začetka uporabe net meteringa. Cena celotne sončne elektrarne se še dodatno zmanjša z uveljavitvijo nepovratnih sredstev Eko sklada.

Potek nakupa sončne elektrarne- net metering, cena …

Potek izdelave sončne elektrarne je lahko s pomočjo naših strokovnjakov precej enostaven proces, rezultat pa bo samooskrba z elektriko. Koraki pri izvedbi so:

 1. Povpraševanje: preko e-pošte nas kontaktirajte in izrazite svoje želje in zahteve.
 2. Priprava okvirne ponudbe: iz podatkov, ki ste jih poslali po e-pošti, bomo pripravili okvirno ponudbo, ki bo vključevala net metering, ceno posameznih delov,
  subvencijo Eko sklada …
 3. Ogled objekta: objekt, kamor želite montirati sončno elektrarno si bomo ogledali in ga premerili z dronom.
 4. Priprava končne ponudbe: po natančnih meritvah pripravimo končno ponudbo.
 5. Potrditev ponudbe: s plačilom 1. obroka potrdite poslano ponudbo.
 6. Priprava dokumentacije: potrebno je pridobiti dovoljenje za priklop sončne elektrarne in pa dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev iz Eko sklada oz. pridobitev kredita.
 7. Izgradnja: naši monterji vam hitro in kvalitetno montirajo sončno elektrarno.
 8. Priklop: pristojno elektro podjetje vašo sončno elektrarno priklopi na omrežje.

net metering

Komponente za samooskrbo z elektriko

Pri net meteringu v praksi moramo, tako kot povsod drugod, uporabiti najboljše komponente za izdelavo kvalitetnega net meteringa. Cena kljub vrhunskim komponentam ne zraste v višino. Nekaj osnovnih komponent net meteringa in sončne elektrarne je:

 • fotonapetostni moduli,
 • solarni razsmerniki,
 • mikroinverterji …

Vsi dobavitelji so vodilni v svoji kategoriji in izdelujejo kvalitetne komponente, ki vam bodo služile še dolgo. Net metering bo tako tudi po večletni uporabi še vedno deloval pravilno in brez napak.

Pomen inventerja pri samooskrbi z elektriko

Inventer oz. razsmernik pretvori enosmerni tok v dvosmernega, s katerim lahko pomen električno energijo oddajate v širši sistem. Pri običajnih inverterjih pri samooskrbi z elektriko s sončno elektrarno ima celotna linija modulov enak izkoristek kot modul z najslabšim izkoristkom.

Pri SolarEdge inverterjih pa na izkoristek enega modula ne vpliva izkoristek drugega modula. Izkoristek celotnega sistema je tako veliko večji.

net metering

Net metering v praksi- trije standardni paketi

Za lažjo orientacijo v pogovoru o samooskrbi z elektriko, smo vam pripravili tri osnovne pakete, ki se med seboj razlikujejo po zmogljivosti in po net metering ceni. Za osnoven okvir se uporablja formula, da je največja nazivna moč sončne elektrarne za samooskrbo 0,8-kratnik priključne moči merilnega mesta. Maksimalna nazivna moč sončne elektrarne je 34,4 kW.

Trije paketi net metering sončne elektrarne so:

 • sončna elektrarna »na ključ« 8 kW– vključuje 21 solarnih panelov, solarni razsmernik, 21 optimizatorjev moči, aluminijasto konstrukcijo, portal za spremljanje delovanja sončne elektrarne …
 • sončna elektrarna »na ključ« 11,4 kW– vključuje 30 solarnih panelov, solarni razsmernik, 15 optimizatorjev moči, aluminijasto konstrukcijo, portal za spremljanje delovanja sončne elektrarne …
 • sončna elektrarna »na ključ« 13,7 kW– vključuje 36 solarnih panelov, solarni razsmernik, 18 optimizatorjev moči, aluminijasto konstrukcijo, portal za spremljanje delovanja sončne elektrarne …

Med seboj se seveda razlikujejo po net metering ceni, ki pa jo lahko znižate z uveljavljanjem subvencije Eko sklada. Povračilna doba investicije pri vseh znaša okrog 7-9 let.

Pomoč in nasveti pri nakupu net meteringa v praksi

Če se vam med procesom nakupa net meteringa pojavljajo kakršna koli vprašanja, jih lahko preprosto naslovite na naše strokovnjake na področju net meteringa, v praksi in v teoriji. S svojim znanjem in izkušnjami vam bodo strokovno svetovali in skupaj bomo ustvarili kvalitetno sončno elektrarno za samooskrbo z elektriko.

net metering

Preberite si tudi...